You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Hjemmepleje

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, vil Jammerbugt Kommune se, om du kan lære det. Her kan du læse mere om rehabilitering, hjemmepleje, rengøring, de ansatte og se kontaktinformationer.

Sidens indhold

Rehabiliteringsforløb og hjemmepleje

I Jammerbugt Kommune vil du som udgangspunkt, og hvis du er i stand til det, få tilbudt et rehabiliteringsforløb, inden du får tilbudt hjemmepleje.

Hvad er et rehabiliteringsforløb?

Rehabiliteringsforløbet er et korterevarende, tidsafgrænset og målorienteret tværfagligt tilbud, som kan vare i op til 12 uger.

Rehabiliteringsforløbet tager udgangspunkt i dine ønsker og behov for hjælp, og skal bidrage til at forbedre og/eller vedligeholde din funktionsevne, så du opnår mest mulig selvstændighed i hverdagen med øget livskvalitet til følge.

Rehabiliteringsforløbet kan indeholde træning ved ergo- og/eller fysioterapeut, hjælpemidler og aktivitetstilbud.

Det er dine behov og ønsker, som sammen med kommunens tilbud og serviceniveau på indsatserne er med til at fastlægge indholdet i forløbet.

Når rehabiliteringsforløbet slutter, træffer vi afgørelse om, hvorvidt du skal have tildelt hjælp og i givet fald hvor meget hjælp, du har brug for.

Hvad er hjemmepleje?

Hjemmepleje er forskellige former for hjælp i dit hjem til personlig pleje og praktisk hjælp.

Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, f.eks. at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m.

Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, f.eks. hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Hjemmeplejen løser de opgaver, som du ikke selv kan løse.

Hvem kan få rehabiliteringsforløb og/eller hjemmepleje?

Hvis du har nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse, og ansøger om praktisk hjælp, personlig pleje, hjælpemidler eller anden hjælp hos kommunen, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvis det er muligt for dig at blive mere selvhjulpen i dagligdagen gennem træning.

I følge loven har du – uanset årsag – ret til at takke nej til at deltage i et rehabiliteringsforløb. Vi anbefaler dog, at du gør det, fordi det giver dig mulighed for mest mulig selvstændighed i din hverdag.

Hvis du takker nej, er du dog ikke sikret den hjemmepleje, du har ansøgt om.

Ansøgning om rehabiliteringsforløb og/eller hjemmepleje

I Jammerbugt Kommune skal du kontakte visitationsafdelingen, hvis du skal have rehabiliteringsforløb og/eller hjemmepleje. Du kan finde kontaktinfo herunder.

Kontakt Visitationen

Visitationen - Sundheds- og Seniorafdelingen
Telefon: 72 57 75 90
Mandag-fredag kl. 9-12

Når du er bevilget hjælp

Gennem dialog med dig og evt. din familie omkring planlægning og udførelse af den hjælp du er blevet bevilget fra Jammerbugt Kommune, er det vores ønske, at du skal opleve:

  • en professionel hjælp tilpasset dit behov
  • at hjælpen er præget af forståelse for dine individuelle ønsker om, hvordan livet skal leves
  • at hjemmeplejens indsats gives med respekt og nærvær, så du bevarer din værdighed
  • at hjemmeplejen har fokus på en positiv udvikling, idet vi fokuserer på ressourcer så du oplever, at du kan varetage flest mulige opgaver selv.

Hjælp og støtte udføres i henhold til de politisk godkendte kvalitetsstandarder, som du kan finde herunder. Kvalitetsstandarderne gælder uanset dit valg af leverandør.

Frit valg af leverandør

Uanset om du får hjemmepleje til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge, hvem af kommunens godkendte leverandører, der skal levere hjemmeplejen hos dig.

Vi oplyser dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem, og udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmepleje, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Endelig kan du, hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, efter aftale med kommunen ansætte privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Godkendte leverandører af hjemmepleje

Hvilke leverandører du kan vælge afhænger af, hvor du er bosat.

Hvis du er bosat i den østlige del af kommunen, så kan du vælge mellem følgende leverandører:

  • Den kommunale hjemmepleje, som varetager opgaver om personlig pleje og praktisk hjælp, samt delegerede sygepleje.
  • Privat Plejen, som varetager opgaver om personlig pleje og praktisk hjælp, samt delegerede sygepleje.
  • Jammerbugt Rengøring, som varetager praktisk hjælp, dog kun rengøring.

Hvis du er bosat i den vestlige del af kommunen, så kan du vælge mellem følgende leverandører:

  • Den kommunale hjemmepleje, som varetager opgaver om personlig pleje og praktisk hjælp, samt delegerede sygepleje.
  • Jammerbugt Rengøring, som varetager praktisk hjælp, dog kun rengøring.

I den vestlige del af kommunen er der ikke mulighed for at vælge en forhåndsgodkendt leverandør af personlig pleje. Hvis du bor i et af disse distrikter, kan du derimod ansøge om et Fritvalgsbevis. Beviset giver dig mulighed for selv at lave aftale med en udbyder af privat hjemmepleje. Du kan ansøge om et Fritvalgsbevis på den samlede pleje, du modtager, hvis du er visiteret til personlig pleje og ønsker, at en privat leverandør skal varetage hjemmeplejen hos dig. 

Husk, at du først skal søge om et Fritvalgsbevis hos kommunen.

Du kan læse mere om Fritvalgsbeviset her eller ved at kontakte visitationsafdelingen.
Kontaktinfo findes længere oppe på siden.

Ansatte i Hjemmeplejen

Hjemmeplejens faste personalestab består som udgangspunkt af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det gælder, uanset om det er kommunal eller privat leverandør.

Hjemmeplejegrupperne fungerer endvidere som uddannelsessted for elever fra social- og sundhedsuddannelserne.

Vi arbejder bevidst med vores arbejdsmiljø i dit hjem i et tæt samarbejde med dig og evt. din familie.

Nødkald

Hvis ikke du kan betjene en mobiltelefon, kan vi undersøge, om du kan betjene et nødkald. Med et nødkald kan du tilkalde hjælp fra hjemmeplejen døgnet rundt,

Du kan finde mere information om dette her.

Turister og hjemmepleje

Hvis du opholder dig midlertidigt i Jammerbugt Kommune, eller hvis du som borger i Jammerbugt Kommune er turist i andre kommuner i Danmark, og har behov for hjemmepleje, kan du finde praktiske informationer såvel som information om ansøgning her.

For udlandsrejser gælder særlige regler.

Kontakt Hjemmeplejen

Hjemmeplejegruppe

Telefon

Leders navn og email

Aabybro Hjemmepleje

72 57 86 61

Birgitte Andersen - kba@jammerbugt.dk 

Saltum/Pandrup Hjemmepleje

72 57 86 62

Lene Borup – leb@jammerbugt.dk

Kaas Hjemmepleje

72 57 86 63

Zita Sigsgård - zsi@jammerbugt.dk

Fjerritslev Vest Hjemmepleje

72 57 86 64

Anja Krogsgaard Jacobsen – akj@jammerbugt.dk

Fjerritslev Øst Hjemmepleje

72 57 86 65

Susanne Kjeldgaard - ske@jammerbugt.dk

Brovst Hjemmepleje

72 57 86 72

Lone Hansen – neh@jammerbugt.dk

Kontakt områdeleder for Hjemme- og Sygeplejen

Christina Floor Holme
41 91 25 41

Hvis du vil klage

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse på din ansøgning om rehabiliteringsforløb eller hjemmepleje, skal du klage til kommunen senest fire uger efter afgørelsen ved at kontakte visitationen.

Ønsker du at klage over din hjemmepleje, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.

Kontakt Borgerservice

Sikker post

Her finder du kontaktinformationer til sikker kommunikation og åbningstider for Borgerservice. Du kan også få flere informationer om Borgerservice og tidsbestilling her.

72 57 77 77
sikkerpost@jammerbugt.dk
Toftevej 43
9440 Aabybro

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12