You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt giver dig mulighed for at vælge, hvem der skal varetage dine personlige forhold og din økonomi, hvis ikke selv du er i stand til det.

Sidens indhold

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt giver dig mulighed for selv at vælge en fremtidig repræsentant for dig. Du kan oprette fuldmagten nu, men den kan først sættes i kraft, hvis du i fremtiden ikke selv har evnen til at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold på grund af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Den person, som du vælger at give en fremtidsfuldmagt til, skal selv tage initiativ til, at fuldmagten skal træde i kraft. Det gør man ved at kontakte Familieretshuset.

Hvad sker der med fremtidsfuldmagten, når jeg dør?

Hvis du går bort, ophører fremtidsfuldmagten.

Du kan få flere oplysninger om Fremtidsfuldmagt på

borger.dk