You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Testamente

Hvis du ønsker at bestemme, hvad der sker med din formue og ejendele, når du går bort, kan du oprette et testamente.

Sidens indhold

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, som du kan oprette, hvis du ønsker at forære dele af din formue eller dine ejendele til andre end dine tvangsarvinger.

Dine tvangsarvinger er din eventuelle ægtefælle, børn og børnenes efterkommere - altså dine børnebørn, oldebørn og tipoldebørn.

En fjerdedel af din formue skal gå til dine tvangsarvinger. Det betyder, at du har mulighed for selv at bestemme, hvem der skal arve de resterende tre fjerdele, og hvor meget de skal arve.

Hvem arver efter mig?

Dine tvangsarvinger arver en fjerdedel af din formue. 

Hvis du er gift, arver din ægtefælle halvdelen af den samlede tvangsarv. Den anden halvdel bliver fordelt ligeligt blandt dine børn.

Er du ikke gift, skal tvangsarven deles lige blandt dine børn.

Hvis ikke du er gift eller har børn, og du ikke har skrevet et testamente, går din arv til den danske statskasse.

Hvordan opretter jeg et testamente?

Du kan oprette et testamente, hvis du er fyldt 18 år. Derudover skal du være i stand til at kunne handle fornuftigt. Det betyder, at du skal være ved dine fulde fem, når testamentet bliver oprettet.

Testamentet skal oprettes skriftligt  og herefter underskrives. Når du underskriver, skal der enten være to vidner eller en notar fra byretten til stede. Når du har underskrevet testamentet, skal de to vidner eller notaren underskrive.

Hvis to vidner skriver under, hedder det et vidnetestamente. Hvis en notar fra byretten skriver under, hedder det et notartestamente.

Når et notartestamente skal underskrives, skal det foregå i byretten. Du må ikke have underskrevet testamentet derhjemme. Ud over det originale testamente skal du medbringe en kopi og billedlegitimation - fx pas eller kørekort.

Herefter beholder dommerkontoret kopien af dit testamente, og det originale testamente bliver sendt hjem til dig.

Det koster 300 kr. pr. dokument i retsafgift.

Nødtestamente

Hvis du bliver syg eller på grund af et andet nødstilfælde er forhindret i at oprette et almindeligt testamente, kan du oprette et nødtestamente.

Et nødtestamente kan både laves mundtligt og skriftligt - det er der ingen særlige krav til. Det kan for eksempel også være en SMS, en telefonsvarer eller skrevet på et stykke papir.

Efter tre måneder bortfalder nødtestamentet.

Du kan få flere oplysninger om Testamente på

borger.dk