You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Hjælp i hverdagen

Herunder kan du finde informationer om dine muligheder for at få hjælp i hverdagen i Jammerbugt Kommune.

Hjemmepleje

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, vil Jammerbugt Kommune se, om du kan lære det. Her kan du læse mere om rehabilitering, hjemmepleje, rengøring, de ansatte og se kontaktinformationer.

Sygepleje

Du kan få sygepleje, hvis du har behov for en sygeplejefaglig indsats i tilfælde af akut eller kronisk sygdom.

Afløsning i hjemmet

Hvis du som ægtefælle eller anden nær pårørende passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan du ansøge om afløsning i hjemmet.

Madservice

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning.

Omsorgstandpleje for ældre

Omsorgstandpleje - et tilbud til ældre borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger.

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du søge tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Post til døren

Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner og handicap, kan du få posten bragt til din dør. Der er ingen særlige regler for folkepensionister.

Ledsagerordningen

Er du mellem 12 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om at blive ledsaget 15 timer om måneden. Ordningen fortsætter efter du er fyldt 67 år.

Plejeplan og plejetestamente

Et plejetestamente er et dokument, hvori du kan oplyse om dine ønsker til pasning og pleje, hvis du får demens. Bor du i plejebolig skal kommunen udarbejde en individuel plejeplan for dig.