You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Plejecentre i Jammerbugt Kommune

Her finder du information om plejeboligansøgning, links til plejecentrenes hjemmesider, velkomst på plejecentrene, plejehjemsoversigt, plejehjemslæge og kontaktinfo på områdelederen for plejecentrene. Desuden finder du generel information fra borger.dk.

Sidens indhold

Behov for plads på et plejecenter?

Du kan få en plads på et af plejecentrene i kommunen, hvis du er afhængig af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og plejen ikke kan gives i anden bolig end på plejecentret.

Når du selv, din familie, din læge eller sygehuset har kontaktet os med henblik på, at du skal flytte til en plejebolig, tager vi stilling til, om du kan få plads på et plejecenter. Her tager vi udgangspunkt i dine konkrete behov i forhold til din fysiske, psykiske og sociale situation.

Vurderingen af en ansøgning skal ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud til personer i eget hjem, fx personlig og praktisk hjælp, aktivitetscenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i nuværende bolig, særlig støtte eller aflastning eller afløsning af ægtefælle eller andre pårørende.

Ansøg om bolig på plejecenter

Her kan du ansøge om en bolig på et plejecenter i Jammerbugt Kommune.
Ansøg om bolig på plejecenter

Velkomst på plejecentrene i Jammerbugt Kommune

Inden for 14 dage efter indflytning vil du som beboer på et plejecenter blive tilbudt en indflytningssamtale, hvor du vil få information om hverdagslivet, aktiviteter og tilbud på det plejecenter, du bor på.

Plejehjemslæge

Som beboer på et plejecenter i Jammerbugt Kommune har du mulighed for at blive tilknyttet en plejehjemslæge.
Med en plejehjemslæge har du mulighed for at få besøg af lægen i din bolig, eller som virtuel lægekonsultation i stedet for at møde op i lægens praksis.

På plejecentrene Saltum, Kaas, Aabybro, Pandrup og Birkelse er der mulighed for virtuel lægekonsultation fra Regionsklinikken i Pandrup.
På Brovst Friplejehjem, Solbakken Brovst og Solgården i Fjerritslev er Alles Lægehus tilknyttet.

For at skifte fra din nuværende læge til plejehjemslæge skal du kontakte Borgerservice på telefon 72 57 77 77.

Plejecenter i en anden kommune

Når du er visiteret til en plads på et plejecenter, har du frit valg. Det betyder, at du som borger i Jammerbugt Kommune også kan søge om plads på plejecentrene i f.eks. Brønderslev eller Hjørring, hvis du har lyst.

Plejehjemsoversigten

plejehjemsoversigten.dk kan du finde detaljeret information om de forskellige plejecentre og deres boliger. Det kan bl.a. være om plejecentrets størrelse, boligens fysiske forhold, aktiviteter, ydelser, omgivelser og egenbetaling.

Kvalitetsstandarder i Jammerbugt Kommune

Yderligere oplysninger

Områdeleder for Plejecentre og Uddannelse
Tanja Christensen
41 91 37 52

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over afgørelsen på din ansøgning om plads på et af plejecentrene i kommunen, skal du kontakte os mundtligt eller skriftligt senest fire uger efter din modtagelse af afgørelsen.

Herefter genbehandler vi din ansøgning, og hvis afgørelsen fastholdes, videresendes din klage til behandling i Ankestyrelsen.

Vi har fire uger til at genbehandle sagen efter modtagelse af din klage.
En klage fremsendes til Jammerbugt Kommune med almindelig brevpost eller som e-post. Du kan ligeledes fremsende en klage som sikker e-post.

Hvis du ønsker at klage over forhold under din eller din pårørendes ophold på et af plejecentrene i kommunen, skal du ligeledes kontakte os mundtligt eller skriftligt. Vi er altid åbne for dialog, og du er velkommen til at kontakte lederen af det pågældende plejecenter eller områdelederen for plejecentrene, hvis du har noget på hjerte eller spørgsmål.

Du skal kontakte Visitationen, hvis du ønsker at klage.

Kontakt Visitationen

Visitationen - Sundheds- og Seniorafdelingen
Telefon: 72 57 75 90
Mandag-fredag kl. 8-12

Kontakt Borgerservice

Sikker post

Her finder du kontaktinformationer til sikker kommunikation og åbningstider for Borgerservice. Du kan også få flere informationer om Borgerservice og tidsbestilling her.

72 57 77 77
sikkerpost@jammerbugt.dk
Toftevej 43
9440 Aabybro

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Information fra borger.dk