You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Forebyggende hjemmebesøg

Hvis du er over 65 år, har du mulighed for at få et besøg i dit eget hjem af en forebyggende medarbejder. Din situation og alder vil være afgørende for, hvornår du vil få et brev fra os med tilbud om besøg.

Hvem kan få et forebyggende hjemmebesøg?

Du vil automatisk modtage et brev fra os på følgende tidspunkter:

  • når du har mistet din ægtefælle eller samlever
  • når du er 70 år, 75 år, 80 år og
  • hvert år fra du er 82 år.

Hvis du bor alene, kontakter vi dig med forslag til en konkret besøgsdato.

Hvis du bor med en ægtefælle eller samlever, vil du modtage et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg i det år, du fylder:

  • 75 år, 80 år og hvert år fra du er 82 år

Du vil dog selv skulle henvende dig til en af de forebyggende medarbejdere for at få en aftale om et besøg.

Ønsker du ikke at modtage besøget, eller ønsker du at ændre tidspunktet, er det vigtigt, at vi får besked fra dig på telefon eller mail. Du kan finde kontaktinfo nederst på denne side. 

Modtager du i forvejen personlig eller praktisk hjælp, når du er over 82 år, vil du stadig få et brev, men så skal du selv henvende dig for at få en aftale om et besøg.

Kommer du i en særlig vanskelig og sårbar situation, oplever ensomhed eller har behov for råd og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvis du som pårørende er nervøs for en nærtståendes tilstand, kan du til enhver tid indsende en bekymringshenvendelse. Du finder kontaktoplysninger herunder.

Hvordan foregår et forebyggende hjemmebesøg?

Ved hjemmebesøget tager vi udgangspunkt i, hvad du ønsker at tale om, og du behøver ikke at have et konkret problem for at få et besøg.
Det kan evt. være relevant at tale om, hvordan du trives, nattesøvn, appetit, motion, humør, sociale aktiviteter og om du har mulighed for kontakt med familie, venner og bekendte.

Besøget vil vare ca. 1 time. 

Hjemmebesøget er en forebyggende indsats for at:

  • fremme tryghed og trivsel
  • give dig mulighed for at tale om det, der er vigtigt for dig og din hverdag
  • støtte op om eventuelle fysiske, psykiske eller sociale udfordringer
  • styrke dit helbred, din livskvalitet og forebygge evt. sygdom

Vi er to medarbejdere i Jammerbugt Kommune, der tager på hjemmebesøg. Vi har en sundhedsfaglig uddannelse  og en bred viden om, hvilke kommunale og frivillige muligheder og tilbud, der er i dit lokalområde.

Vi har tavshedspligt, og hvis der er behov for at kontakte andre i forbindelse med besøget, aftaler vi det altid med dig. Vi kan ikke bevillige konkrete ydelser som fx træning, hjælpemidler, madservice eller hjemmehjælp, men vi kan rådgive dig om, hvem du kan kontakte for at undersøge om denne hjælp kan bevilliges.

Træffetid

Mandag-fredag kl. 8.00-9.00

Yderligere oplysninger

Jette
72 57 78 43

Yderligere oplysninger

Kirsten
41 91 17 74

Kontakt Sundhed og Bevægelse

Telefon:  72 57 77 77

Leder
Pia Marie Wolff Sloth
Telefon: 41 91 15 56

Koordinator
Helle Ulrick Poulsen
Telefon: 41 91 15 64

Koordinator
Tue Dyrvig Petersen
Telefon: 72 57 78 54

Kontakt Sundhed og Bevægelse med sikker post