You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ældreboliger

Du kan få bevilget en ældrebolig, hvis du har behov for en bolig, der er indrettet specielt til ældre.

Sidens indhold

Hvis du har behov for en ældrebolig, kan du søge om at komme i betragtning. Ældreboliger tildeles ældre og personer med handicap, som har særlige behov for handicapvenlig boligindretning eller et plejebehov, som ikke kan varetages i din nuværende bolig. 

Når visitationen skal vurdere, om du kan blive bevilget til en ældrebolig, lægger vi vægt på:

  • om du har et behov for særlig boligindretning på baggrund af dit fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau, som ikke kan tilgodeses i din nuværende eller en anden bolig
  • om dit behov for pleje og praktisk bistand ikke kan varetages i din nuværende bolig
  • om flytning til ældrebolig vil fremme dit samlede funktionsniveau

Alder er ikke et kriterium for at få en ældrebolig. Salg af nuværende bolig er heller ikke et kriterium for at få en ældrebolig.

Boligselskaberne i Jammerbugt Kommune har også ældreegnede almene boliger. Alle kan henvende sig til boligselskaberne og blive skrevet op.

Se mere om både ældreboliger, plejeboliger og plejehjem på borger.dk.

Hvad er en ældrebolig?

En ældrebolig er en selvstændig lejebolig, hvor du betaler indskud og husleje.

Med en ældrebolig får du:

  • en lejlighed i nærheden af andre ældreboliger
  • en bolig, som er indrettet særligt til ældre og handicappede med elevator og plads til kørestol

Det er udelukkende kommunen, der kan visitere til ældrebolig. Det vil sige, at ældreboligerne kun kan lejes ud via kommunen.

Hvem kan få en ældrebolig?

Du kan søge om en ældrebolig, hvis der ikke er mulighed for at indrette din nuværende bolig hensigtsmæssigt. F.eks. hvis du ikke kan gå på trapper og har behov for elevator.

Du kan få hjælp i form af en ældrebolig, hvis du blandt andet har:

  • nedsat fysisk funktionsevne
  • behov for den specielle indretning, som er i ældreboliger

Hvis ikke du opfylder kriterierne, kan der være mulighed for dispensation.

Hvordan får jeg en ældrebolig?

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte kommunen med henblik på visitation til ældrebolig.

Ansøg om ældrebolig

Kontakt Visitationen

Visitationen - Sundheds- og Seniorafdelingen
Telefon: 72 57 75 90
Mandag-fredag kl. 8-12

Kontakt Borgerservice

Sikker post

Her finder du kontaktinformationer til sikker kommunikation og åbningstider for Borgerservice. Du kan også få flere informationer om Borgerservice og tidsbestilling her.

72 57 77 77
sikkerpost@jammerbugt.dk
Toftevej 43
9440 Aabybro

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12