You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kontrakt mellem Jammerbugt Kommune og E.ON Drive

E.ON Drive etableret el-ladestandere i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommune har haft etablering og drift af el-ladestandere i Jammerbugt Kommune i udbud og har pr. 15. september indgået en 8-årig kontrakt med E.ON Drive.

E.ON Drive har etableret og står nu for drift af offentligt tilgængelige el-ladestandere ved kommunale ikke-beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser, der skal have etableret mindst én el-ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest 1. januar 2025, jf. Ladestanderbekendtgørelsen. Alle el-ladestandere er kommet i drift i maj 2023. 

Af nedestående fremgår en liste over de lokaliteter, hvor E.ON har opsat offentligt tilgængelige ladestandere, jf. Ladestanderbekendtgørelsen. Listen er opdateret.