You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Akutnumre

Liste over kommunens akutte numre, hvis du har behov for assistance uden for almindelig åbningstid.

Sidens indhold

Rusmiddelcenter Jammerbugt

Har du eller en af dine nærmeste problemer med alkohol eller stoffer? Uden for kommunens åbningstider kan du kontakte vagtlægen, psykiatrien eller den psykiatriske skadestue.

Vagtlæge 7015 0300
Døgnåben telefonrådgivning 9764 3700
Psykiatrisk skadestue 9813 4202

Underret om svigt af børn

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare. Uden for kommunens åbningstider skal du kontakte Aalborg Politi.

Aalborg Politi 9630 1448

Sygeplejen (ældre)

I tilfælde af akut eller kronisk sygdom 7257 9460

Tandproblemer - når tandplejen har lukket

Tandpine på lørdage, søndage, helligdage, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag samt 24. og 31. december: kontakt Tandpinevagten

Tandpinevagten, Filstedvej 10, 9000 Aalborg 7020 0255

Nordjyllands Beredskab

I akutte nødstilfælde skal du dog ringe 112.

Nordjyllands Beredskab 7015 1514

Falck

Huller i veje, væltede træer mv. 7010 2030

Kloak (Jammerbugt Forsyning)

Jammerbugt Forsyning 7257 8920

Få mere information på www.jfas.dk

Snerydning

Døgnvagt 7257 8940

Fejlmeld gadebelysning

Akuttelefonen i Socialpsykiatrien

Er et tilbud, der kan anvendes af borgere i Jammerbugt kommune. Tilbuddet er åbent alle dage mellem 16.00 og 07.00.
Som bruger af akuttelefonen har man mulighed for at få en støttende telefonsamtale med uddannet personale tilknyttet socialpsykiatrien i Jammerbugt kommune.
Telefonnummeret er 41 91 17 18