You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kultur- og Landdistriktsmidler

Jammerbugt Kommune efterlyser spændende projekter, som kan være med til at gøre vores kommune til et endnu mere attraktivt sted at bo. Søg penge til projekter i dit lokalsamfund.

Sidens indhold

Hvem kan søge midlerne?

Alle foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk hjemhørende i Jammerbugt Kommune kan søge støtte.

Hvilke projekter?

For at dit projekt kan opnå støtte, lægger vi vægt på følgende forhold:

Lokalt engagement – er engagementet i projektet bredt forankret i lokalsamfundet /bidrager projektet til at styrke sammenholdet og engagere borgerne lokalt?

Offentlig tilgængelighed - kommer projektet andre end en snæver kreds til gode?

Medfinansiering – bidrager ansøger med finansiering (evt. i form af eget arbejde eller midler fra andre puljer?)

Hvad kan ikke støttes:

  • Enkeltvirksomheder.
  • Privatpersoner og private projekter.
  • Til tekniskbistand (konsulenter).
  • Til rejser, herunder studieophold.
  • Til driftsopgaver.
  • Til projekter der forudsættes at være i uoverensstemmelse med de øvrige politiske udvalg.
  • Til projekter der går imod beslutninger truffet af andre politiske udvalg.

Aktiver indkøbt med støtte fra Jammerbugt Kommunes landdistriktsmidler må som udgangspunkt ikke sælges. Hvis de sælges, skal det til projektet støttede beløb betales tilbage til Jammerbugt Kommune.

Hvornår er ansøgningsfristerne?

Der er tre årlige ansøgningsrunder til de kommunale kultur- og landdistriktsmidler.

  • 15. januar
  • 1. maj
  • 1. september

Hvornår er næste ansøgningsfrist?

Ansøgningen skal være os i hænde senest 1. september 2022.

OBS: ansøgerne vil få svar på deres ansøgninger inden for 2 måneder fra ansøgningsfristen.

Ansøgningen sendes pr. mail til projekttilskud@jammerbugt.dk

Hvordan søger du?

1. Download ansøgningsskema

For at søge skal du downloade nedenstående ansøgningsskema og udfylde det.
Download ansøgningsskema

2. Indsend ansøgningsskema

Ansøgningen sendes pr. mail til projekttilskud@jammerbugt.dk
Send mail til projekttilskud@jammerbugt.dk

Læs nærmere om betingelser for støtte i Retningslinjer for tildeling af støtte til kultur- og landdistriktsaktiviteter.

Ansøgningen skal være i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- & Landdistriktspolitik.

Har du spørgsmål eller brug for råd og sparring?

Du er altid velkommen til at kontakte os:

Lars Haagensen 4191 2454 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 4191 2897 eller akv@jammerbugt.dk

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde om puljen et par uger før hver frist.

Dato for informationsmøde offentliggøres på Facebook-siden Jammerbugt - Ildsjæle gør forskellen

Eksempler på tidligere støttede projekter