You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Saltum

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Saltum.

Om Saltum

Saltum er en perle mellem Blokhus og Løkken. Det er en charmerende by, hvor kreativiteten blomstrer i stor stil: Der er talrige gallerier og kunsthåndværkere i byen – og selvfølgelig den berømte Uldfestival, som lokker mere end 20.000 besøgende til.

Men Saltum er meget mere end strikkepinde og garn. Det unikke, bakkede naturlandskab byder på oplevelser for hele familien. Så grib fat i fiskestangen og ta’ madpakken med – og nyd nogle hyggelige timer med familien i de grønne omgivelser omkring Nols sø.

Saltum-området byder både på en hyggelig by på bakkeøen, dramatisk natur, klitlandskab og rester af stationsbyernes bygningskultur. Saltum-området er et eksempel på, hvordan naturgivne forhold og en velforsynet serviceby kan tiltrække kunsthåndværkere og få et forenings- og kulturliv til at blomstre. 

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Saltum og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

At bevare og udvikle skolen og institutioner der er i området.

Vedligeholdelse og udvikling af de rekreative områder.

At blive en mere trafiksikker by.

Øget fokus på byforskønnelse.

At tiltrække unge iværksættere til byen.

Vores organisering

Kirsten Pilgaard er byens landdistriktsrådsrepræsentant.

LUP’en skal ses i sammenhæng med udviklingsplanen udarbejdet i forbindelse med Liv i by og skole, som fælles indsats for at skabe udvikling i området.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Igangværende prioriterede lokale projekter:

 • Saltumstien
 • Udvidelse af Egnssamlingen - fysiske lokaler/rammer
 • Fælles aktivitetskalender for Nordriget
 • Forskønnelse af hovedgaden - og grønne områder i byen
 • Samarbejde mellem Egnssamlingen, skolen og det lokale erhvervsliv med henblik på at styrke landsbyidentiteten

Fremtidige lokale projekter:

 • Styrkelse af samarbejdet mellem lokalsamfundene i området med henblik på at tiltrække turister
 • Iværksætterigruppen - bosætning
 • Sammenkædning af stisystemer til sti100
 • Udvikling af aktivitetsområdet ved Nols Sø og Koglen
 • Velkomstfolder til tilflyttere - officiel præsentation af nye borgere - landsbyapp
 • Professionel kalender for byen
 • Oprensning af Nols Sø
 • Fokus på ture - og planteliv i søen
 • Infoskærm i byen
 • Cykelsti mod Fårup ad Kirkbakvej
 • Alternative boformer, oldekolle og familie kollektiver
 • Udvide strandcafé med toiletter og åbent året rundt
 • Samarbejde mellem skolerne, børneinstitutioner og foreninger - åbne skolen ifm. arrangementer i byen
 • Mere fokus på inddragelse af skolen i Outdoorfestival og Uldfestival - samt fokus på at tiltrække flere elever til Udeskolen
 • Ridehal
 • Makerspace
 • Hjerteløbere, hjertestartere
 • Udvikle outdoorlivet i vores område
 • Fritids- og kreadag, fortæl/vis hvad der interesserer dig

Vores lokale kontaktperson

Nørhalnes repræsentant i Landdistriktsrådet

Kirsten Pilgaard

kirsten.pilgaard1@gmail.com

40 38 70 33

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk