You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Udlån af kommunale lokaler

Foreninger godkendt af Folkeoplysningsudvalget kan som udgangspunkt låne kommunale lokaler, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler til udlån

  • Undervisnings- og faglokaler på skolerne
  • Aulaer/samlingssale på skolerne
  • Mødelokaler, samlingssale og lign. i offentlige bygninger i øvrigt

Lokalerne stilles til rådighed med lys, varme og rengøring - og med den indretning og det inventar, der forefindes.

Kommunale haller

Der opkræves et gebyr for brugen af kommunale haller. Gebyrets størrelse er tilsvarende det beløb, som en lignende forening ville skulle betale for at være i en selvejende hal.

Prioritering

Kommunale lokaler fordeles efter en klar prioritering:

  1. Lokalernes primære brugere (f.eks. skoleklasser på skolen)
  2. Børn og unge (foreninger med medlemmer under 25 år)
  3. Voksne (oplysningsforund /aftenskoler)
  4. Foreninger med kun få deltagere under 25 år
  5. Foreninger uden deltagere under 25 år.

Ansøgning

Det er den enkelte skole eller institution, som har kompetencen til at udlåne lokaler. Kontakt derfor den skole/institution, som har et lokale, du gerne vil låne.

Hvis du ikke har udset dig et bestemt lokale, kan du kontakte Jammerbugt Kommunes Fritidsteam for hjælp til anvisning.

Ny forening

En ny forening kan, hvis der ikke kan anvises kommunalt ejede lokaler, få tilskud til lejede eller egne lokaler.

Har du spørgsmål?

Kultur og Fritid
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 7257 7777

Administrativ medarbejder
Helle Harlund
Tlf. direkte: 4191 3509
hel@jammerbugt.dk