You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Årets Ildsjæl 2024

Frem til 10. oktober 2024 er der mulighed for at indstille kandidater til prisen som Årets Ildsjæl i Jammerbugt Kommune.

Om prisen

Prisen er blevet uddelt siden 2009. Formålet med præmieringen er at anerkende initiativer til udvikling i lokalsamfundene, der understøtter Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik.

I bedømmelsen lægges der vægt på følgende kriterier:

  • Initiativer der skaber eller medvirker til udvikling af lokalsamfundet
  • Initiativer der skaber positive og udviklende aktiviteter i lokalsamfundet eller på tværs af flere lokalsamfund.
  • Initiativer der skaber gode rammer for positive og udviklende aktiviteter i kommunen eller dele heraf.

Præmieringen besluttes af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Indstil kandidat til prisen

Du indstiller din kandidat til Årets Ildsjæl ved at skrive ca. en halv til hel side om, hvorfor du mener, at han/hun/de fortjener at vinde titlen. Indsend din indstilling senest 10. oktober 2024.
Indsend din indstilling

Årets ildsjæle i 2023

Liv Lykke Mulvad-Knudsen og Maria Anne Appel fra Brovst er blevet kåret til Årets Ildsjæle 2023 i Jammerbugt Kommune. De belønnes for deres mangeårige og initiativrige indsats for at udvikle deres by og lokalområde.

Liv og Maria er begge med i bestyrelsen for Brovst Borgerforening - Maria som formand. Her lægger de begge en stor indsats i forhold til de arrangementer, som bestyrelsen i årets løb er involveret i - f.eks. fastelavn, Jul på Bratskov og Brovst Byfest.

Som formand har det været en mærkesag for Maria at knytte de frivillige foreninger i området tættere sammen på den måde at man giver en hjælpende hånd ved hinandens arrangementer, for eksempel når vagterne i bar eller madvogn skal besættes. Maria går altid selv forrest og giver meget for at nå i mål et projekt, hedder det i indstillingen.

Liv er også aktiv på tværs af de forskellige foreninger i Brovst og omegn. Udover Brovst Borgerforening lægger hun for eksempel en indsats ved Brovst Musikforsyning og Lions Clubs arrangementer. Hun er blandt også aktiv i blandt andet arbejdet med Open by Night i Brovst og Sommersang på Bratskov.

2023: Liv Lykke og Maria Anne, Brovst

Tidligere års vindere

Ole Nørgaard fra Ingstrup blev kåret til Årets Ildsjæl 2022 i Jammerbugt Kommune. Han belønnes for sin mangeårige og initiativrige indsats for at udvikle sit lokalområde. Ole har været initiativtager, tovholder og arrangør af et utal af forskellige arrangementer og projekter i Ingstrup, herunder Tour de Jammerbugt, Visioner fra Vandkanten, Spil Dansk, musikaftener, vinsmagninger, konceptet ’madlavning for sultne mænd’. Desuden har Ole også engageret sig i Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd, ligesom han selv har taget initiativ til Ingstrup Landsbyråd.

I 2021 blev Jenny Holm Hviid fra Skovsgaard, kåret til Årets Ildsjæl i Jammerbugt Kommune. Jenny har, lige siden hun og husbonden Søren flyttede til Skovsgaard for snart 20 år siden, vist værdien af at engagere sig i et lille samfunds udvikling. Jenny har, ofte som hovedinitiativtager og primusmotor, været med til at igangsætte og understøtte flere aktiviteter og projekter, som har været medvirkende til at udvikle Skovsgaard-området. Og i de projekter, som Jenny ikke selv har taget initiativ til, har hun altid stået klar med vejledning og gode råd.

I 2020, vandt Karen-Margrethe Lauridsen fra Øland kåret til Årets Ildsjæl. Hun modtog prisen for sin mangeårige indsats for lokalområdet, hvor hun bl.a. har været med til at starte "Netværk Øland" op, haft en stor rolle i opstarten af Øland Medborgerhus, arrangeret "Kunst på Øland", søgt penge til Glarborgen, udgivet "Øland-kalenderen" og startet Ølands hjemmeside op.

I 2019 vandt Kurt Mølgaard fra Halvrimmen, som bl.a. har leveret en inspirerende, fremsynet og prisværdig indsats som medstifter af Halvrimmen Netværk ApS, som har været med til at sikre centrale funktioner i Halvrimmen såsom børnehave og købmand.

I 2018 vandt Inge Pedersen fra Nørhalne titlen som Årets Ildsjæl. Hun modtog prisen for sit mangeårige arbejde for Idrætsforeningen IFN, sit engagement i IFN’s Kunstvenner - og ikke mindst arbejdet for den store succes ”Nørhalne Viser Kunst”, som har været til stor glæde for både kommunens egne borgere og besøgende udefra.

I 2017 fik Preben Dalgaard fra Ryaa prisen for sin store og engagerede indsats for sit lokalområde og ikke mindst sit hjertebarn, Skipper Klements Plads i Ryaa.

Anne Nøhr Ringgren fra Trekroner har ligeledes fået tildelt titlen, bl.a. for projektet “Landsby på prøve”.

DRØN-gruppen, har også tidligere fået prisen for det store arbejde med etablering af et aktivitetsområde i Saltum.

De andre år har Hjortdal købmanden, Klim Forsamlingshus og Ida Larsen (kvinden bag skovspillene) fra Skovsgaard fået prisen.

Alle vindere af Årets Ildsjæl siden 2009

2023: Liv Lykke Mulvad-Knudsen og Maria Anne Appel , Brovst

2022: Ole Nørgaard, Ingstrup

2021: Jenny Holm Hviid, Skovsgaard

2020: Karen-Margrethe Lauridsen, Øland

2019: Kurt Mølgaard, Halvrimmen

2018: Inge Pedersen, Nørhalne

2017: Preben Dalgaard, Skipper Klements Plads i Ryaa

2016: Anne Nøhr Ringgren, Trekroner

2015: Karl Korfits, Blokhus

2014: Arbejdsgruppen bag DRØN, Saltum

2013: Bestyrelsen for Hjortdal Købmand

2012: Ida Larsen, Skovsgaard

2011: Ellen Helvind, Bryggergården Fjerritslev

2010: Christian Larsen, Gård 11 Biersted

2009: Dorte Krog og Niels Agesen, Klim