You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ansøgning om tilladelser

Læs om regler og regulativer på vejområdet i forbindelse med skiltning, brug af offentlige pladser, gravearbejde og omkørsel.

Tilladelser

Læs om skiltning, brug af offentlige pladser, gravearbejde og omkørsel.

Opsætning af nabohjælpsskilte

Som udgangspunkt skal du undersøge, om det er muligt at opsætte skiltning uden for offentligt vejareal, dvs. på privat areal, på fællesarealer eller andet.