You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Rammer for folkeskolen

Rammerne for folkeskolen er fastlagt i Folkeskoleloven. Læs bl.a. om folkeskolens formål, skolebestyrelsen, fravær, bedømmelse og evaluering samt om politikker og strategier for undervisning og fritid i Jammerbugt Kommune.

Formål med folkeskolen

Folkeskolens formål er - i samarbejde med forældrene - at give eleverne færdigheder, der: 

  • forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere
  • gør dem fortrolige med dansk kultur og historie
  • giver dem forståelse for andre lande og kulturer
  • bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Rammer for folkeskolen

Kontaktinformation vedr. skoler og dagtilbud i Jammerbugt Kommune

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Skole- & Dagtilbudschef
Helle Nørgaard Pedersen
Tlf. direkte: 41 91 24 21
hnp@jammerbugt.dk

Sikker kommunikation
Hvis du sender oplysninger til kommunen, der indeholder personoplysninger, anbefaler vi, at du sender via borger.dk. Skriv til Børne og Familie. Bemærk, at du skal bruge dit MitID. Læs mere om sikker post på jammerbugt.dk.