You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Skole og uddannelse

Læs om skolerne i Jammerbugt Kommune, indskrivning til skole og SFO, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Indskrivning til skole og SFO

Indskriv dit barn til skolestart og find information om bl.a. 0. klasserne i Jammerbugt Kommune, frit skolevalg og skoledistrikter.

Folkeskolen

Læs bl.a. om folkeskolens rammer, SFO, friskoler, efterskoler og skole-hjem-samarbejde.

Uddannelsesvejledning (UU)

UU tilbyder grundskolevejledning, ungevejledning, information om uddannelsesparathedsvurdering, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Ungdomsuddannelser

Erhvervsuddannelser, gymnasiet, handelsgymnasiet, HF og teknisk gymnasium.

Højskoler

Et højskoleophold er for både unge, voksne og ældre. Der findes også korte kurser for familier, og kursernes indhold strækker sig fra kunst til ekstremsport.

Voksenuddannelse

Almen voksenuddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse, specialundervisning til voksne, VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte.

Videregående uddannelser

Læs om erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser.

Uddannelse i udlandet

Vil du læse i udlandet? Læs om erhvervsuddannelser, SU og videregående uddannelser i udlandet.