You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du som udgangspunkt medvirke i en grundlovsceremoni. Formålet med ceremonien er at fejre og markere dit danske statsborgerskab.

Næste grundlovsceremoni

Jammerbugt Kommune holder den næste grundlovsceremoni torsdag 26. september 2024 kl. 15.30 i Byrådssalen på Aabybro Rådhus.

Tilmelding

For at tilmelde dig grundlovsceremonien, skal du skrive en sikker mail til Rådhuset.

I mailen bedes du oplyse:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Antallet af gæster, du ønsker at medbringe.

I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”.

Tilmeldingsfristen er mandag 9. september 2024. Det er – som udgangspunkt - alene personer, der er bosat i Jammerbugt Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien.

Det bemærkes, at din deltagelse i grundlovsceremonien er betinget af, at du senest 10 hverdage før grundlovsceremonien har sendt ”erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet og i udlande” i udfyldt stand til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Om ceremonien

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Herudover vil der blive givet håndtryk.

Legitimation og blanket

Ved ceremonien skal du legitimere dig ved forevisning af gyldig legitimation med foto.

Som gyldig legimitation anses:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker. 

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.