You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ny i Danmark?

Læs bl.a. om dansk statsborgerskab, danskundervisning, grundlovsceremoni, opholdstilladelse og jobcenter.

Skal du flytte til Danmark?

Læs mere om hvad der er gældende for EU/EØS-borgere og borgere fra et land uden for EU/EØS.

Dansk statsborgerskab

Ansøgning, mistet statsborgerskab

Medborgerskab og integration

Etnisk ligestilling
Her kan du læse om reglerne for etnisk ligestilling, som betyder at alle uanset etnisk baggrund skal behandles ens.
Medborgerskabsprøve
Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.
Valgret og valgbarhed for udlændinge
Hvilke regler gælder for deltagelse i valg i Danmark?
Hvor kan du mødes med andre kulturer?
Læs om dine muligheder for at mødes med andre kulturer gennem foreninger og fritidsliv.

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du som udgangspunkt medvirke i en grundlovsceremoni. Formålet med ceremonien er at fejre og markere dit danske statsborgerskab.

Danskundervisning

Danskundervisning under dit ophold i Danmark

Permanent opholdstilladelse

Om permanent opholdstilladelse i Danmark

Er du udlænding og ledig?

Hvis du er udlænding og ledig i Danmark, skal du tilmeldes jobcentret.