You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Affald på stranden

Information om ilanddrevet affald fra Mærsks containere.

I forbindelse med at Mærsk mistede 46 containere ud for den nordjyske vestkyst, begyndte der i Jammerbugt Kommune den 23. december 2023, at skylle forskelligt strandet gods i land.

Der er nu foretaget oprydning, men der kan skylle mere affald/gods i land, og enhver hjælp med indsamlingen af både småt og stort er velkommen.

Læg affald og strandingsgods i strandkasserne

Der er opstillet affaldsbeholdere langs stranden - de såkaldte strandkasser, som der er placeret 17 af på stykket fra Bulbjerg Strand til Grønhøj Strand, og som i denne tid tømmes ofte og suppleres efter behov. Frivillige er meget velkomne til at benytte strandkasserne til både affald og indsamlet strandingsgods.  

Efter indsamling bliver indholdet i strandkasserne sorteret og destrueret efter gældende regler. 

Regningen for oprydningen efter de tabte containere sendes løbende til Mærsk. 

Giv besked 

Stranden gennemgås af både Jammerbugt Kommune og strandfogederne flere gang om ugen, men hvis du støder på store mængder nyt affald/gods, som er skyllet i land, må du meget gerne give besked til:

  • Chef for"Vej og Park" i Jammerbugt Kommune, Flemming Kjeldgaard Larsen på: fkl@jammerbugt.dk / (+45)41913941 eller 72578941
  • Miljøkonsulent i Jammerbugt Kommune, Bettina Brøndum Andersen på: bba@jammerbugt.dk / (+45)41912356
  • Se i øvrigt information fra strandfogederne på strandfoged.dk

Denne side er senest opdateret d. 22. januar.

Strandkasserne tømmes og suppleres efter behov