You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Hvis du bliver sygemeldt

Jobcenter Jammerbugt tilbyder dig en række indsatser og ydelser, hvis du bliver sygemeldt.

Sidens indhold

Sygemelding

Bliver du sygemeldt, vil du via Jobcentret få en indsats, som skal hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Få hjælp til at søge om ydelse under sygdom

Arbejdsskader

En arbejdsskade er en ulykke eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Får du en arbejdsskade, kan du have ret til en erstatning.

Læs mere om arbejdsskader på borger.dk

Fasthold dit job

Er du bosiddende i Jammerbugt Kommune, og er du ramt af sygdom, eller har svært ved at klare dit job på grund af helbredsmæssige problemer, så har du mulighed for at anmode om en hurtig indsats fra Jobcenter Jammerbugts fastholdelses- og forebyggelsesteam.

Sygdom og problemer kan ramme os alle, så vi ikke kan passe vores arbejde i en periode. Vi har erfaret, at en hurtig indsats kan betyde, at du beholder tilknytningen til din arbejdsplads og starter på arbejde efter en sygemelding med den nødvendige støtte.

Lær at mestre job og sygdom

Er du sygemeldt eller på anden måde har udfordringer med helbredet og dagligdagen, kan du deltage i et mestringsforløb. Kurset varer seks uger og giver dig inspiration og konkrete værktøjer til aktivt at håndtere din sygdom og jobsituation.

Kurset kan i særlige tilfælde også anvendes af andre målgrupper.

Kontakt

Majbritt Krogh Stendahl, tlf.: 7257 8990, mail: mks@jammerbugt.dk

Jobcenter Jammerbugt: tlf.: 7257 7255, mail: jobcenter@jammerbugt.dk

Hvad kan vi tilbyde

Vi kan tilbyde at deltage i en rundbordssamtale på din arbejdsplads.

Formålet med rundbordssamtalen er at aftale, hvilke indsatser der er nødvendige for at støtte dig i dit nuværende arbejde eller til at påbegynde dit arbejde enten helt eller delvist efter en sygemelding.

Planen beskriver den konkrete indsats - f.eks. skånehensyn, timetal, opgaver, behov for særlig støtte, aftaler om opfølgning og justering af planen m.m.

Du får en fast kontaktperson som løbende følger op på planen og som kan formidle kontakt til fastholdelses- og forebyggelsesteamets øvrige medarbejdere eller til jobcentrets rådgivere.

Værktøjskassen

Til at forebygge sygefravær og hjælpe dig tilbage til jobbet efter en sygemelding, har vi foruden rundbordssamtalen og handlingsplanen, en række værktøjer som vi stiller til rådighed for arbejdspladsen og dig - f.eks.:

 • Delvis raskmelding
 • Ergonomisk råd og vejledning i forhold til arbejdsstillinger og indstilling af inventar
 • Hjælp til mindre indretning af arbejdsplads eller arbejdsredskaber
 • Mentor ved behov for støtte på arbejdspladsen
 • Støttende samtaler ved jobcentrets psykolog
 • Råd og vejledning til omplacering på arbejdspladsen eller omskoling
 • Personlig assistance ved varig nedsættelse af arbejdsevnen
 • Henvisning til jobcentrets øvrige rådgivere og tilbud

Langvarig eller kronisk sygdom

Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom eller har brug for indlæggelse eller ambulant behandling, der giver dig øget sygefravær på dit arbejde, har du mulighed for at få en §56-aftale (§58a-aftale for selvstændige).

Aftalen nedsætter din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit sygefravær, så du kan bevare en tryg og positiv tilknytning til arbejdspladsen.

Aftalens formål er at kompensere for det øgede sygefravær og der kan indgås aftale, når fraværsrisikoen er væsentligt forøget pga. en langvarig eller kronisk lidelse.

Hvem kan få en aftale?

Du og din arbejdsgiver kan søge om en §56-aftale, hvis:

 • Du lider af kronisk eller langvarig sygdom, som medfører et fravær på mindst 10 dage om året.

Du og din arbejdsgiver kan søge om en midlertidig §56-aftale, hvis:

 • Du skal indlægges eller behandles ambulant på syge­hus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæg­gelsen eller behandlingerne var besluttet på ansæt­telsestidspunktet.
 • Din arbejdsgiver under det bestående arbejdsforhold har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder, før indlæggel­sen eller behandlingerne påbegyndes.

For § 58a-aftale (selvstændige) gælder desuden:

 • At du ikke har ikke tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45.

Sådan gør du

Sammen med din arbejdsgiver skal du udfylde en ansøgning (Du kan finde blanketten, DP 211, her) og sende den digitalt via borger.dk eller aflevere den til kommunen.

Som selvstændig skal du udfylde en ansøgning om § 58a-aftale (Du kan finde blanketten, DP 213, her) og sende den digitalt via borger.dk eller aflevere den til kommunen.

Når aftalen er godkendt af kommunen, skal din arbejdsgiver søge om refusion ved hvert sygefravær via virk.dk.

De almindelige regler for anmeldelse og indberetning gælder også for fravær under § 56-aftalen. Hvis du har indgået aftalen, mens du er sygemeldt, får din arbejdsgiver/du som selvstændig først refusion fra næste gang, du er sygemeldt.

Kontakt Fastholdelses- og forebyggelsesteamet

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder eller har brug for at drøfte dine problemstillinger, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

Vi glæder os til at yde dig og din arbejdsplads en god service.

Tove Thorsen
Tlf..: 4191 2768
Mail: toh@jammerbugt.dk

Heidi Landgrebe
Tlf.: 4191 1954
Mail: hpl@jammerbugt.dk

Jan Jensen
Tlf.: 4191 1455
Mail: jjn@jammerbugt.dk