You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Økonomisk friplads- og søskendetilskud

Der er mulighed for økonomisk friplads- og søskendetilskud i Jammerbugt Kommune.

Økonomisk fripladstilskud

Du kan søge hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til dit barn.

Hvis din husstands samlede indkomst er under 622.200 kr. (2024-niveau) har du mulighed for at søge om økonomisk friplads. Ved ansøgning skal du angive husstandens aktuelle samlede indkomst før skat minus arbejdsmarkedsbidrag, hvorefter tilskuddets størrelse beregnes. Hvis husstandens indkomst er under 200.301 kr. (2024-niveau) om året, er du berettiget fuld økonomisk friplads, og skal dermed ikke betale for pasning af dit barn.

Hvis du søger økonomisk friplads som enlig forsørger forhøjes indtægtsgrænsen med 70.089 kr. (2024-niveau).

  • Din økonomiske friplads vil altid være gældende fra den 1. i måneden efter ansøgning.
  • Du kan ikke søge om økonomisk friplads tilbage i tiden.
  • Du skal altid søge økonomisk friplads i den kommune, du bor i.

Du skal ikke søge økonomisk friplads igen, hvis dit barn skifter pasningstype, eksempelvis overgår fra dagpleje/vuggestue til børnehave.

Du har pligt til at lave ny ansøgning, hvis husstandens indkomst ændres, eller hvis der er ændringer i familieforhold. Når der er givet besked om disse ændringer, vil disse træde i kraft fra den 1. i måneden efter ansøgningen.

Hvis du ikke giver Pladsanvisningen besked om at du f.eks. er blevet samlevende efterreguleres din økonomiske friplads med tilbagevirkende kraft. Det er vigtigt, at du giver os besked om ændringer i økonomien eller husstanden, da vi ikke får beskeden fra eksempelvis Udbetaling Danmark eller andre hos kommunen.

Hvis du har flere børn under 18 år på husstanden når du søger økonomisk friplads, vil du automatisk få fratrukket 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag for hvert barn udover det første. Du skal lave ny ansøgning hvis der kommer flere børn til din husstand. Det bliver ikke reguleret automatisk.

Genberegnet friplads

Kommunen får hver måned besked, hvis din indkomst ændrer sig. Hvis denne ændring har betydning for din økonomiske friplads bliver betalingen automatisk reguleret for hver enkelt måned. Du får brev herom i Digital Post, og hvis du er uenig heri, skal du gøre indsigelse, se mere om dette i brevet. Der vil være en indsigelsesfrist.

Hvis du i 3 sammenhængende måneder har haft en samlet husstandsindkomst som overstiger indtægtsgrænsen for økonomisk friplads, så lukkes din økonomiske friplads automatisk ned. Dette bliver du orienteret om i det 3. genberegningsbrev.

Årlig efterregulering

Vi efterregulerer din økonomiske friplads en gang om året. Hvis det viser sig at husstandens indkomst har været højere eller lavere vil din økonomiske friplads og dermed også betaling blive reguleret i de måneder, hvor indkomsten har ændret sig i forhold til din bevilling. Ved årlig efterregulering er der ingen grænser for hvor høj eller lav indkomsten skal være for at blive reguleret.

Særligt for selvstændig erhvervsdrivende

Hvis du er selvstændig sker der ikke automatisk ændringer i din økonomiske friplads i løbet af året, men kun ved den årlige efterregulering. Hvis det viser sig at husstandens indkomst er højere eller lavere end den indkomst, som du har søgt med, vil din økonomiske friplads blive reguleret. Det kan f.eks. være ved et større overskud eller mindre underskud.

Lovgrundlag 

Det fremgår af § 27 stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 2058 af 15/11 2021 samt § 17 stk. 4 og § 44 stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 1926 af 09/12 2020, at hvis den faktiske indtægt pr. måned, grundet specielle skattetekniske fradrag, væsentligt overstiger husstandsindkomsten pr. måned, beregnet efter stk. 1 medregnes dette og fordeles udover hele året.

 

Søg økonomisk friplads på Digital Pladsanvisning ved at trykke på linket her: Økonomisk friplads

Mere information

Søskendetilskud

Forældre der har flere børn i dagtilbud, får søskendetilskud.

Søskendetilskuddet betyder, at du som forælder skal betale 100% af den dyreste plads og får fratrukket 50% af det beløb, du skal betale for den/de billigste plads(er).

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Du kan søge om økonomisk friplads, når dit barn er indmeldt i kommunalt dagtilbud, SFO eller en privat institution på Digital Pladsanvisning. Her kan du også stoppe din økonomiske friplads.
Søg om eller stop økonomisk friplads

Pladsanvisningen

Hanne Jacobsen
Distrikt Pandrup og Aabybro
Tlf.: 72 57 75 13

Stine Nielsen
Distrikt Brovst og Fjerritslev
Tlf.: 72 57 75 98

Katrine Pedersen
Visitering - dagpleje
Tlf.: 72 57 76 33

72 57 77 77
pladsanvisning@jammerbugt.dk
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev

Mandag-onsdag 

9-15.30

Torsdag 

9-17

Fredag 

9-12