You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Skriv dit barn op til pasning

Skriv dit barn op til dagpleje, vuggestue, børnehave, integreret institution (0-6 år). Du kan få passet dit barn, fra barnet er 26 uger. Det anbefales, at du skriver dit barn op så hurtigt som muligt. Det kan du gøre, når dit barn har et CPR-nummer.

Digital Pladsanvisning

Med den digitale pladsanvisning kan du bl.a. opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.

Økonomisk friplads- og søskendetilskud

Der er mulighed for økonomisk friplads- og søskendetilskud i Jammerbugt Kommune.

Deltidsplads ifm. barsels- og forældreorlov

Indmeldelse og udmeldelse

Du kan indmelde og udmelde dit barn via den digitale pladsanvisning.

Visitering og pasningsgaranti

Pladsanvisningen anviser pladser til kommunale børnehaver, samdrevne institutioner, vuggestuer og dagpleje.

Kombinationstilbud

Hvis du som forælder arbejder uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud.

Generelle retningslinjer

Alle børn har ret til en plads i et dagtilbud. Kommunen bestemmer hvilke pasningstilbud, der skal være.

Pasning i anden kommune

Du kan vælge at få dit barn passet i en anden kommune end din bopælskommune.