You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

WebTV fra Kommunalbestyrelsens møder

Du kan følge med i det seneste kommunalbestyrelsesmøde live eller besøge kommunens videoportal, hvor du kan finde et arkiv over tidligere udsendte kommunalbestyrelsesmøder.

Møde i kommunalbestyrelsen 19. maj 2022 kl. 18

Der er mulighed for at møde op og se mødet. Pga. tekniske problemer udsendes mødet ikke på video. Vi henviser her i stedet til referatet fra mødet.
Gå til dagsordner og referater

Møde i kommunalbestyrelsen 28. april 2022 kl. 18

Næste Kommunalbestyrelsesmøde: 22. juni kl. 18:00

Videoportal med alle møder

På vores videoportal kan du se alle møder i Kommunalbestyrelsen.

Hvis du bruger din smartphone eller tablet, kan du også vælge at hente en app.

OBS: Pga. en teknisk fejl er Kommunalbestyrelsesmødet fra 28. maj 2020 ikke tilgængeligt på videoportalen. Se det i stedet på YouTube.