You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kommunalbestyrelsens arbejde: mødekalender, spørgetid, kørselsgodtgørelse m.v.

Her finder du mødekalender, politisk organisationsdiagram, styrelsesvedtægt, information om spørgetid, politikernes vederlag og skema til kørselsgodtgørelse.

Mødekalender 2024

Se mødekalenderen for Kommunalbestyrelsen og kommunens udvalg.
Mødekalender 2024
Politisk organisationsdiagram for Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Børne- og familieudvalg

Beskæftigelses-
udvalg

Social- og sundhedsudvalg

Teknik- og miljøudvalg

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalg

Kørselsgodtgørelse/befordringsgodtgørelse

Udfyldt og underskrevet skema sendes til Hanne Henriksen på hhe@jammerbugt.dk
Kørselsgodtgørelsesskema for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Jammerbugt Kommune