You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

WebTV fra kommunalbestyrelsesmøder

Du kan følge med i det seneste kommunalbestyrelsesmøde live eller besøge kommunens videoportal, hvor du også kan finde et arkiv over tidligere udsendte kommunalbestyrelsesmøder.

Det kommende kommunalbestyrelsesmøde kan du følge live torsdag 18. november 2021 kl. 18.

Kommunalbestyrelsesmødet er igen åbent for tilhørere. 

Bemærk: Der er ikke spørgetid, da spørgetiden suspenderes 3 måneder forud for et kommunalvalg.

På videoportalen kan du også se tidligere møder.

Hvis du bruger din smartphone eller tablet, kan du hente en app.

Video af det nyeste møde ser du her:

Se kommunalbestyrelsesmødet fra 28. maj 2020 på YouTube (da det pga. en fejl ikke er tilgængeligt på videoportalen)