You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Birkelse-Ryaa - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Birkelse-Ryaa.

Om Birkelse-Ryaa

Tæt op ad Vendsyssels største å ligger landsbyerne Birkelse og Ryaa.

Lokale ildsjæle har oprettet to skønne naturpladser i lokalområdet.

Birkelse Oplevelsescenter med kanoophalerplads, otte shelters og et fælleshus.

Naturlegepladsen Skipper Klement Plads i Ryaa, hvor historien for alvor har sat sit præg. Landsbyens berømte søn, Skipper Klement, lægger nemlig navn til byens grønne samlingssted.

Begge steder emmer af liv og flere årlige arrangement.

Derudover ligger det knap tusind år gamle Birkelse Hovedgård smukt i landskabet mellem å og skov. Ja, her bliver du med andre ord viklet ind i nordjysk natur og spændende lokalhistorie.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Birkelse-Ryaa vil først og fremmest arbejde for:

At udvikle og ikke bare bevare.

At have fokus på at udvikle den gode infrastruktur.

At være attraktive for børnefamilier.

At være et aktivt lokalsamfund.

At bevare Brugsen og institutionerne.

Vores organisering

Anders Kaa er byens landdistriktsrådsrepræsentant.

Birkelse-Ryaa's repræsentant i Landdistriktsrådet er den samlende person, som har ansvar for, at informationen fra og til kommunen fungerer.

Der er i Birkelse-Ryaa området oprettet en overordnet styregruppe, kaldet BRIG, som har fokus på det overordnede i området og koordinerer mellem foreningerne.

BRIG består af seks personer og ét fast medlem fra hver af følgende foreninger: Birkelse Idrætsforening, Vedsted Gymnastikforening, Birkelse Borgerforening, Initiativgruppen i Birkelse, Vedsted Friskole, Foreningen Skipper Klement Plads i Ryaa.

Lokalområdets Udviklings Planer (LUP) varetages af BRIG.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Prioriterede lokale projekter:

 

Videreudvikling af Birkelse Oplevelsescenter

 

Birkelse Naturfælled

 

Sti-systemer i Birkelse og Ryaa

 

Skipper Klements Plads i Ryaa

 

Velkomstpakke til tilflyttere

 

Byudvikling mellem Ryaa og Åbybro samt materiale der til

 

Fastholdelse af budforbindelse til Ålborg (bus 70)

 

Materialer til bålhytte

 

Etablering af "én indgang til Birkelse-Ryaa" (hjemmeside/SoMe).

 

Brætspilcafé

 

Cykelsti mellem Gl. Vedstedvej & omfartsvejen ved Åbybro Mejeri

 

Discgolfbanen, kælkebakke & vilde blomster og frugttræer, tovholder

Vores lokale kontaktperson

Birkelse-Ryaas repræsentant i Landdistriktsrådet

Anders Kaa

anders@jakaa.dk

20 76 20 36

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk