You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Fjerritslev - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Fjerritslev.

Om Fjerritslev

Lige i smørhullet mellem hav og fjord finder du Fjerritslev – en driftig handelsby med masser af shoppemuligheder og gode dagligvarebutikker. Og så venter der en pragtfuld natur lige uden for døren. Efter blot ti minutters kørsel kan du dyppe fødderne i det brusende Vesterhav, eller nyde de smukke omgivelser ved Svinkløv og Slettestrand. Derudover er Fjerritslev en by, der tager sig rigtig godt af dig og din familie. Her er trygge omgivelser, gode skoler og ikke mindst et gymnasium, så vores unge kan få en uddannelse i cykelafstand.

Fjerritslev er kommunens vestligste hovedby, og sikrer hele denne egn, med 45 km til både Aalborg og Thisted, en forsyning med både privat og offentlig service. Fjerritslev området sikrer med sin volumen, kultur,- uddannelses- og erhvervsliv kontakter til nabokommunerne Vesthimmerland Kommune og Thisted Kommune.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Fjerritslev og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

At det er dejligt at bo i Fjerritslev.

At gøre det attraktivt som voksne at flytte tilbage med familien eller komme hertil.

At satse på markedsføring af Fjerritslev med fokus på bosætning, turisme og MTB.

At lære af de mindre bysamfund; Tættere samarbejde med Slettestrand.

Og ikke mindst at bevare eksisterende uddannelsestilbud.

Vores organisering

Henrik N. Thuesen er den lokale repræsentant i Landdistriktsrådet.

I Fjerritslev er det den nyetablerede Borgerforening, som fungerer som den koordinerende paraplyorganisation ift. indsatsen omkring LUP'en.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Prioriterede projekter:

 • Bosætning
  • Bofællesskab for seniorer med fællesfaciliteter
  • Integration af Anlægget i bylivet
 • Læge / Egen læge til alle.
 • Fjerritslev som ”Bryggerby” – arrangementskalender.
 • Integrering af College-elever.
 • Projekt Dommergården.

 Arrangementer:

 • Hans i Anlægget / grill mm.
 • Katten af tønden på Torvet
 • Brygger Gården – Rollespil

 Andre projekter:

 • Anlægget                    
  • Omdøb til PARK (hensyn til turister)
  • Renovering af legeplads
  • Madpakkehus
  • Oprensning af søen
  • Blomstereng
 • Bedre skiltning i byen.
 • Paddelbane ved tennisbanerne.
 • Integrering af MTB start / slut.
 • Ellipse-projektet ved dyrskuepladsen.
 • Gangsti som forbinder Jernbanegade med lægehuset.
 • Madpakkehus ved hundeskoven, Kollerup Strandvej.
 • Vandre-/cykelsti Thisted – Fjerritslev – Brovst (tunnel ved Aalborgvej). Formidlingstavler om historie / trinbræt / stationer. Shelters / ophold på vandrehjem. Naturformidling v. Vejlerne.
 • Cykelsti til Aggersborg – uudnyttet potentiale.

Vores lokale kontaktperson

Fjerritslevs repræsentant i Landdistriktsrådet

Henrik N. Thuesen

BHNT@live.dk

21 79 18 68

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk