You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Brovst - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Brovst.

Om Brovst

I Brovst er vi glade for at handle. Derfor har vi masser af dagligvarebutikker og en handelsgade, så du kan gøre dine indkøb, uden at køre langt.

Der er faktisk ikke langt til noget i Brovst – en dejlig skov og Limfjorden ligger i nærheden, og de gode naboer bor lige ved siden af.

I Brovst har vi mulighed for at dyrke mange forskellige former for fritidsaktiviteter og har en skole med alle årgange.

I midten af byen ligger desuden den smukke herregård Bratskov, hvor du kan gå til koncerter og udstillinger eller bare nyde den hyggelige bypark med din familie.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Brovst og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

Mere liv i byen, gennem øget bosætning og synlighed i bybilledet.

Mere omtale af Brovst i medier og online.

En by i harmoni hvor det hele hænger sammen.

Mere samarbejde mellem foreningerne i byen.

Vores organisering

Ditte Dam er byens landdistriktsrepræsentant.

I Brovst har vi dannet ’Vision Brovst’ som er byens netværk, og hovedåren/paraplyorganisationen hvor det hele udspringer fra. En organisation som, med tiden, samler alle foreninger og grupper i byen.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Lokale projekter:

 • Fokus på udvikling af stier, herunder etablering af sti på Månevejen (Ikke nødvendigvis asfalt)
 • Mere skiltning/historie i byen/på stier - evt. i samarbejde med skolen
 • Flottere blomsterarrangementer/bede ved byens indgange
 • Opgradere eksisterende faciliteter i byen
 • Udvikling af anlægget Mølleparken
 • Udvikling af legepladsen Pletten i gl. som samlingspunkt med multihus, bålhytte eller lignende
 • Mere brug af Bratskov
 • Mere anvendelse af den nye skov
 • Aktiviteter i den gamle grusgrav, evt. skøjtebane.
 • Mere kultur i Brovst
 • Kunstnerhus/åbent værksted
 • Fokus på bosætning, evt. med tilflytterpakker og rabatkuponer
 • Flere byggegrunde/erhvervsgrunde
 • Udvikling af Brovst Sport og Kulturcenter inkl. Udearealer. Vigtigt med gelænder ned langs trappen ude bagved
 • Forsamlingshus/vandrehjem
 • Udbygning af faciliteter ved B.I.F.
 • Vand i voldgraven ved Bratskov
 • Udvidelse af flagallé, fra kirke og ned til rundkørslen i gl. Brovst ved bl.a. konfirmationer
 • Opgradere skaterbanens område med bænke, tribune mm
 • Gavlmalerier

Vores lokale kontaktperson

Brovsts repræsentant i Landdistriktsrådet

Ditte Dam

Dittedam1980@gmail.com

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk