You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Om Kulturprisen

Prisen uddeles i forbindelse med Jammerbugt Kommunes kulturuge, som afvikles i uge 40. Se programmet for kulturugen på kulturblad.dk.

Formålet med præmieringen er at anerkende en person eller et netværk, der:

  • har bragt kunst og kultur til Jammerbugt Kommunes borgere - og som har ydet en bemærkelsesværdig indsats inden for kunst eller det almene kulturelle område.
  • har sat synlighed på kunst og kultur i Jammerbugt Kommune - og har kunst og kultur i sit hjerte.
  • står for høj kvalitet og har gode formidlingsevner, som medvirker til, at der sættes spor.
  • har været igangsætter og har givet inspiration til andre - samt skabt interesse for aktiviteter inden for kunst- og kulturlivet.

Vinderen udpeges af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget efter indstilling fra Kulturelt Samvirke. Afgørelsen træffes ved almindeligt flertal.

Kulturprisen 2023

Karsten Højen og Helle Bak Andreasen

Kulturprismodtager 2023

Årets Kulturprismodtager i 2023 er Karsten Højen

Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, fritids- & landdistriktsudvalget, overrakte Kulturprisen til Karsten Højen med blandt andet disse ord: 

”Årets prismodtager er meget engageret og kreativ og fuld af gode ideer til, hvordan kunst og kultur kommer til os i Jammerbugt Kommune på en måde, som vi kan lide. Derfor deltager vi gerne i påfundene både som publikum, som frivillige og som samarbejdspartnere. Han har et kæmpe netværk, som han, sammen med sin mangeårige professionelle erfaring som kulturel ildsjæl, bruger til at få enestående kunstneriske oplevelser til Jammerbugt Kommune,” lød rosen.

Også Karsen Højens indsats for at bringe kunst og kultur til børn og unge på kanten af samfundet blev nævnt. Ligesom hans initiativ til arrangementer som Global Gardenparty på Skovsgård Hotel, Sommersang på Bratskov og Galleri-koncerterne her på Tranum Strandgård blev fremhævet.

”Du er simpelthen så god til at se, hvad der kan komme til at fungere og du får det til at ske – blandt andet qua dine organisatoriske evner og dit kæmpe netværk af kunstnere, der selvfølgelig gerne vil tage turen til Jammerbugt, når det nu er dig, der spørger,” beskrev Helle Bak Andreasen.

 

Tidligere Kulturprismodtagere

Årets Kulturprismodtager i 2022 var Gerda Tranberg

Gerda Tranberg er formand for kunstgruppen Silikone www.kunstgruppen-silikone.dk og modtager årets Kulturpris.

Gerdas rolle i kunstens verden i Jammerbugt er, og har været, massiv og vedholdende i alle årene. Gerda er på samme tid jordbunden og åben overfor nye idéer. Det nyskabende ses, når hun går forrest med eksempelvis Bæredygtigheds-festival, Åbne Atelierdøre i forbindelse med Kulturugen, hvor over 30 lokale kunstnere holder åbent i deres atelierer, samt kunst på skraldespandene på Blokhus Strand – vupti efter en henvendelse, så blev det organiseret.

Gerda forener ”det velkendte med det nye” på sin positive og engagerede facon. Gerda arbejder ihærdigt for at give plads til bredden i kunsten samtidig med at hun udstikker en kvalitetssikker kurs.

Gerda har et stort, kunstnerisk netværk og formår at formidle kunsten på adskillige platforme, og det gør hun med stor erfaring; udstillinger, events samt PR herfor og har derfor ”ramt” hele Jammerbugt Kommune igennem årene, og med Gerdas lyst til at afprøve nyt, ser fremtiden lys ud.

Gerda Tranberg bærer, om nogen, kunsten i sit hjerte. Samtidig bærer hun også udøverne i hjertet, idet hun som formand for Silikone altid er favnende og demokratisk.

I kunstgruppen Silikone forvalter Gerda sit formandskab ihærdigt, og her er hun både igangsætter og inspirator. Hun har stor andel i, at medlemmerne kommer fra hele Jammerbugt Kommune og at det kunstneriske niveau hele tiden hæves. Gerda sørger for at Silikone udstiller mange steder i Jammerbugt Kommune, således at mange borgere får mulighed for at opleve kunsten på nærmeste hold og kunstnerne får platforme at udstille fra.

Gerda Tranberg er selv udøvende kunstner. Igennem sin kunst formidler hun både bæredygtighed og naturen på fornemste vis. Gerda har nemlig en forkærlighed for drivtømmer som materiale, hvorpå hun bl.a. maler fugle og sæler.

 

Årets Kulturprismodtager i 2021 var Birthe Holmgaard

Birthe Holmgaard fra Tranum modtog første kulturpris i Jammerbugt Kommune.
Birthe Holmgaard har været formand for Tranum Strandgård i en lang årrække frem til 2019, og arbejder fortsat for stedet. I den tid er der kommet censurerede udstillinger på Tranum Strandgård.
Prismodtageren har været med til at etablere et værksted, hvor kunstnere og andre kan komme og male, lave keramik og få undervisning. Her er etableret to kunstnerboliger, hvor kunstnere kan bo til en overkommelig pris, og hvor kunstnerne forpligter sig til at lave en udstilling og andre kunstneriske aktiviteter, mens de er på Strandgården.
Her er kunstneriske børneaktiviteter i samarbejde med skolen. F.eks. ”Dyr der ikke kom med i Noas ark”. Udover sit frivillige virke på Tranum Strandgård er Birthe Holmgaard selv udøvende maler og har sit Atelier Tantè med kunststi og galleri, der er åbent for offentligheden.
Birthe har helt afgjort kunst og kultur i sit hjerte. Hun fik overrakt kulturprisen af Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen på Tranum Strandgård i forbindelse med afslutningsarrangementet for Jammerbugt Kulturuge40.

Billeder fra uddeling af Kulturprisen 2023

Billeder fra uddeling af Kulturprisen 2022

Kontaktperson

Kulturkonsulent
Ulla Tjell
41 91 29 36