You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke for Jammerbugt Kommune blev stiftet 1. oktober 2009. Samvirket er en paraplyorganisation for foreninger, grupper og institutioner, der har et kulturelt formål og hører hjemme i kommunen.

Samvirkets sammensætning

Formand Inge Pedersen, Nr. Halne viser kunst, inge-p@mail.dk 

Næstformand Birthe Holmgaard, Tranum Strandgård

Kasserer Susanne Hjort Hansen, Skovsgaard Hotel

Else Marie Michelsen, Folkeuniversitet Jammerbugt
Mogens Pedersen, Kunstforeningen Hvetbo 
Lisbet Emmery, Gjøl Natur- og Kulturcafe
Birgit Stokbro, Kunstgruppen Silikone

Suppleanter Katrine Lomborg, LOF og Gunnar Ottesen, Øland Karlekammerkor

Sekretær uden for bestyrelsen Ulla Tjell, Jammerbugt Kommune, utd@jammerbugt.dk

Vær med og styrk kulturen i Jammerbugt

Kulturelt Samvirke er for dig og din kulturelle forening. Vi er en paraplyforening for alle kulturelle foreninger i Jammerbugt Kommune.

Når din forening er medlem af Kulturelt Samvirke, er I en del af kulturens stemme i Jammerbugt Kommune. Kulturelt Samvirke samarbejder løbende med Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalg og en gang om året afholdes et fælles dialogmøde. Kulturelt Samvirke har indstillingsret, når Kultur- & Landdistriktsmidlerne tre gange årligt uddeles til kulturelle formål. Jammerbugt Kommune yder et årligt tilskud til Kulturelt Samvirke.

Kulturelt Samvirke inviterer til årsmøde samt et eller to årlige arrangementer, der kan være med til at inspirere og fremme kulturlivet i Jammerbugt Kommune.

Alle foreninger, der har et kulturelt formål og hører hjemme i Jammerbugt Kommune, kan være medlemmer. Desuden kan enkeltpersoner også være medlemmer.

Medlemskab

Et medlemskab af Kulturelt Samvirke giver dig mulighed for sparring, samarbejde og netværk med ligesindede kulturaktører.

Et foreningsmedlemsskab koster kr. 250 årligt.

Et personligt medlemskab koster kr. 100 årligt.

Kontakt

Kulturkonsulent
Ulla Tjell
41 91 29 36