You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kommunal affaldsordning for erhverv

Der er flere forskellige affaldsordninger for erhverv - både kommunale og private. Som noget nyt kan virksomheder selv vælge, om kommunen skal hente deres affald eller ej.

Ny affaldsordning for erhverv fra 2023

I hele landet skal vi sortere på samme måde derhjemme, på arbejde og på ferie.

Dette inkluderer restaffald, madaffald, plast, metal, pap, papir, mad- og drikkekartoner, glas, farligt affald og tekstiler.

Som noget nyt kan virksomheder vælge, om kommunen skal hente affald eller ej. Virksomheder kan vælge mellem at:

  1. Benytte kommunens affaldsordninger til mad- og restaffald og/eller genbrugsordning til plast/metal/mad- og drikkekartoner samt papir/pap.
  2. Lade private aktører hente alt affaldet på virksomheden.
  3. Selv aflevere affaldet de rigtige steder.

Finde en oversigt over affaldstransportører- og indsamlere til erhvervsaffald på affaldsregister.ens.dk.

OBS! Har virksomheden mere eller andre typer genanvendeligt affald end en husholdning, kan virksomheden ikke tilmeldes den kommunale genbrugsordning.

Blandet bolig og erhverv

Ligger virksomheden på en ejendom, hvor der både er erhverv og bolig? Så skal der iflg. lovgivningen være to forskellige affaldsløsninger på ejendommen:

  • Boligen skal have sin egen affaldsløsning hos kommunen. Det vil sige en ordning for mad- og restaffald (fra 2. kvartal 2023) og en genbrugsordning. Grundejer betaler for affaldsordningerne.
  • Virksomheden skal have egen affaldsløsning – enten via kommunen eller private aktører. Kommunen opkræver kommunale erhvervsaffaldsordninger via CVR-nr.

Henvendelser vedr. affald

Vores selvbetjeningsløsning er åben, når du har tid.

Selvbetjening for borgere

Selvbetjening for virksomheder

9815 6566
jammerbugt@nordvaerk.dk
Over Bækken 2 (ved personligt fremmøde)
9000 Aalborg

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12