You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Affald og genbrug

Her finder du information om affaldshåndtering og genbrug i Jammerbugt Kommune.

Nordværk har overtaget affaldsindsamlingen og driften af genbrugspladserne

Fra 1. januar 2024 skal alle henvendelser vedr. affald rettes til: Nordværk, Troensevej 2, 9220 Aalborg. Kontakt Nordværk på jammerbugt@nordvaerk.dk eller på telefon 9815 6566.

Driftsstatus

Se her om affaldsindsamlingen lige nu er påvirket af forstyrrelser, eller om dine ordinære tømmedage er forskudt pga. helligdage.

Selvbetjening for borgere

Her indberetter du manglende tømning af dine affaldsbeholdere, tilmelder dig SMS-tjenesten for genbrugsordningen, bestiller afhentning af storskrald, ser dine tømmedage og meget mere.

Adgangsforhold for din skraldemand

Din skraldespand skal som udgangspunkt stilles til skel senest kl. 5 på tømmedagen, hvis du bor i byen. Det gælder både for restaffald og genbrug. Du kan få hentet affaldet inde på din grund, hvis adgangskravene for skraldemanden er opfyldt.

Affaldsbeholdere

Her kan du læse om Jammerbugt Kommunes affaldsbeholdere og miljøkassen. På siden finder du også information om ekstra affald, beholderskjul og rengøring af beholdere.

Affaldshåndbog

Her finder du årets affaldshåndbog for boliger og sommerhuse, som i 2024 er samlet i én publikation. Affaldshåndbogen indeholder årets nyheder, sorteringsvejledninger og tømmekalender for genbrugsordningen og anden nyttig viden.

Affaldssortering og affaldstyper

Her kan du læse om affaldssortering, få inspiration til indretning af dit eget affaldssystem derhjemme, finde aktuelle sorteringsvejledninger og blive klogere på de forskellige affaldstyper og håndteringen af dem.

Genbrugspladser

Her kan du læse om genbrugspladserne i Jammerbugt Kommune. Du kan f.eks. se deres åbningstider og adresser, finde en samlet fraktionsoversigt og se et oversigtskort for hver genbrugsplads.

Regulativ for husholdningsaffald og affaldsplan

Her finder du Jammerbugt Kommunes affaldsplan og regulativ for husholdningsaffald.

Skraldekaravanen: Affaldsformidling og skoletjeneste

Vi elsker at tale om affald, genbrug og genanvendelse! Vil I have besøg af os på skolen, i boligforeningen, på villavejen eller en anden forsamling, kommer vi og taler om det, der interesserer jer. Det koster ingenting, og vi lover, at I bliver klogere.

Frivillig indsamling af affald

Er man en forening eller en gruppe, der har lyst til at befri naturarealer eller grøftekanter i Jammerbugt Kommune for affald, er hjælpen meget velkommen.