You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SU og økonomi under uddannelse

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du er under uddannelse.

Sidens indhold

Hvem kan få SU?

Der findes tre former for støtte:

  • SU-stipendium (det der i daglig tale omtales som SU)
  • SU-lån (lån du kan søge ved siden af din SU)
  • Slutlån (lån du kan søge de sidste 12 måneder (i nogle tilfælde 24 måneder) af din uddannelse, hvis du har brugt alle dine SU-klip og går på en videregående uddannelse)

Søger du SU-lån eller SU til en ungdomsuddannelse, skal du være mindst 18 år.

Søger du SU i klippekortet til en videregående eller en privat uddannelse, er der ikke en aldersgrænse.

Din uddannelse skal være godkendt til SU.

Søg SU

Du søger SU i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens selvbetjeningssystem minSU.

Du kan søge SU, når du er optaget på en uddannelse, der er godkendt til SU. Du kan tidligst søge en måned før, du er berettiget til at modtage SU - dog tre måneder før i visse tilfælde.

Læs mere om, hvordan du søger på su.dk 

Overblik over din SU

Støtte til voksenuddannelse

Studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg

Rabatordninger til kollektiv transport

Unge, studerende, ældre og personer med handicap kan benytte sig af særlige rabatordninger, når de rejser med bus og tog.

Prisen på et Ungdomskort afhænger af, om du er 16-19 år, elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på en videregående uddannelse. Du skal du selv betale et grundbeløb pr. dag (egenbetaling). Se priserne på ungdomskort.dk/priser 

Hvis du går på en videregående uddannelse, der er startet den 1. juli 2016 eller senere gælder der særlige regler, som du kan læse på ungdomskort.dk

Hvis du er ny bruger og vil have et Ungdomskort, skal du søge via ungdomskort.dk

Hvis du skal ændre noget i forhold til dit nuværende ungdomskort, skal du gå på MitUngdomskort

DSB Ungdomsbilletter
Du er berettiget til at købe DSB Ungdomsbilletter, hvis du hører under følgende kategorier:

• Er mellem 16 og 25 år
• Har et Ungdomskort
• Er over 25 år og indskrevet på en SU-berettiget uddannelse (studiekort eller lignende dokumentation)

Ledsagekort - for personer med handicap

Hvis du har et handicap og har brug for en ledsager, kan din ledsager rejse gratis med DSB, når du har et ledsagekort.

Du kan læse mere om ordningen, og hvordan du kan søge om kortet under 'Transport for personer med handicap'.