You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Sølvmåger

Der bliver foretaget bekæmpelse af sølvmåger på kommunens ejendomme. Der appelleres til private grundejere om at søge at forhindre redebyggeri m.v. Se hvad du kan gøre for bekæmpelse, og hvem du kan kontakte for vejledning.