You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Hjemmetræning Vi bevæger Ældre

Modtager du hjemmehjælp, er du for nyligt er blevet udskrevet og har brug for hjemmehjælp eller har du haft et sygdomsforløb, som har medført, at du har brug for mere hjælp end vanligt?

Sidens indhold

Hjemmetræning

Du kan få tilbudt et træningsforløb sammen med en terapeut fra Vi Bevæger Ældre.

Din situation og din motivation for at blive selvhjulpen igen, vil være afgørende for om hjemmetræning giver mening for dig.

Hvem kan få besøg af Vi Bevæger Ældre?

Borgere i Jammerbugt Kommune der er i målgruppen for at modtage hjemmehjælp, jævnfør lov om social service §83.

Rehabiliteringsforløbet bevilges efter lov om social service § 83a.
Rehabiliteringsforløb kan også bevilges ved ønske om at blive selvhjulpen i for eksempel i at tage kompressionsstrømper af og på.

Formålet med loven er at tilbyde et kortere og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis forløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp.
Vurdering skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Hvordan opstartes et forløb i hjemmetræning?

Du vil i forbindelse med din ansøgning om hjælp, - ny hjælp eller mere hjælp blive spurgt om motivationen for at blive mere selvhjulpen.
Er du motiveret for at forblive eller blive mere selvhjulpen, vil du blive tilbudt besøg af eller en samtale med en visitator fra det rehabiliterende team.
Her vil dit behov for hjælp blive gennemgået og I vil sammen finde frem til dine mål for træningen.
Derefter vil du blive tilbudt besøg fra en ergoterapeut eller fysioterapeut fra Vi Bevæger Ældre.
Ergoterapeuten/fysioterapeuten vil i samarbejde med dig og hjemmeplejen planlægge træningsforløbet hos dig.
Det er overordnet hjemmeplejen, der varetager træningen i hjemmet hos dig.

Ergoterapeuten/Fysioterapeuten, som er tovholder på forløbet, vil løbende komme på besøg hos dig for at følge op på træningen imod igen at blive mere selvhjulpen.  

Opretholder du betingelserne for at få hjælp og træning via servicelovens §83a, vil du under træningsforløbet modtage den hjælp der er behov for indtil du igen kan klare dig selv.

Det siger vores borgere efter et forløb

Efter endt forløb laver vi en slutevaluering med borgeren.
Her er et par af de positive bemærkninger vi har fået med på vejen:


Borger fra Birkelse:
”Nu kan jeg selv komme ud af sengen, og selv bestemme, hvornår jeg står op”
Borger fra Saltum:
”Nu kan jeg selv gå i bad igen om aftenen, hvor jeg normalt plejer at gå i bad, i stedet for om morgenen når hjemmeplejen skulle hjælpe mig.”

Forløbets varighed

Varighed kan variere, men normalt vil et forløb under Vi Bevæger Ældre kunne vare op til 12 uger.

Hjælpen fra hjemmeplejen tilpasses efter behov under og efter forløbet.

Hvem er Vi Bevæger Ældre?

I Vi Bevæger Ældre er vi ansat 3 ergoterapeuter og 1 fysioterapeut. Vi dækker besøg i hele Jammerbugt Kommune og har et tæt samarbejde med visitationen, Sundhed og Bevægelse, hjælpemiddelterapeuter og hjemmeplejen.

Yderligere oplysninger

Fysioterapeut
Lene Maria
41 91 19 14

Yderligere oplysninger

Ergoterapeut
Karin
41 91 19 17

Yderligere oplysninger

Ergoterapeut
Stine
41 91 22 83

Yderligere oplysninger

Ergoterapeut
Trine
41 91 19 14

Træffetid

Vi træffes mellem 8 og 12 - ellers er du velkommen til at lægge en besked.

Vil du vide mere om Vi Bevæger Ældre?

Og er du interesseret i at deltage i et træningsforløb i hjemmet, kan du kontakte Visitationen.

Visitationen
Tlf. 7257 7590
Mandag-fredag kl. 8-12