You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Handicaprådet

Handicaprådets hovedopgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.

Referater

Se referater fra Handicaprådets møder her.
Gå til referater

Rådets sammensætning

Formand:

 • Lone Nørager Kristensen, Danske Handicaporganisationer  

Næstformand:

 • Susanne Møller Jensen, Kommunalbestyrelsen

Øvrige medlemmer:

 • Eva Grøn Pedersen, Danske Handicaporganisationer
 • Bent Petersen, Danske Handicaporganisationer
 • Dorthe Godtfredsen Olsen, Danske Handicaporganisationer  
 • Palle L. Nielsen, Danske Handicaporganisationer
 • Ib Nellemann, Kommunalbestyrelsen
 • Mia Nikolajsen, repræsentant for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen
 • Repræsentant for Børne- og Familieforvaltningen (vakant)
 • Poul-Erik Nielsen, repræsentant for Vækst- og Udviklingsforvaltningen

Handicaprådet kan:

 • Behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
 • Tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
 • Tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Handicaprådets arbejde

Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede.

Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og indsatsområder,dels for det kommende års arbejde, dels for hele rådets funktionsperiode.

Efter Handicaprådets direktiv udarbejder sekretariatet hvert år en beretning om Handicaprådets virksomhed. Beretningen sendes til Kommunalbestyrelsen og offentliggøres efter aftale med Kommunalbestyrelsen.

Kontakt

Formand for Handicaprådet
Lone Nørager Kristensen
Tlf.: 3088 3792
mail: lone@epilepsiforeningen.dk