You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Erhvervs- og Turistrådet

Erhvervs- og Turistrådet arbejder for - og bidrager til - at sætte retningen for vækst og udvikling blandt erhvervslivet i Jammerbugten.

Jammerbugt Kommunes Erhvervs- og Turistråd er med til at retningssætte erhvervs,- og turismeindsatsen i Jammerbugt Kommune, og har dermed til formål:

 • at samordne erhvervslivets interesser i kommunen
 • at medvirke til at skabe vækst inden for erhverv, turisme og bosætning
 • at medvirke til etablering af et godt erhvervsklima og de bedst mulige rammebetingelser i kommunen
 • at styrke samarbejdet imellem erhvervsforeningen, de lokale erhvervsorganisationer, kommunalbestyrelsen og den kommunale administration
 • at skabe ideer og tage initiativer med henblik på erhvervsudvikling i kommunen
 • at arbejde for sammenhængen mellem lokale, regionale samt andre relevante erhvervsstrategier
 • at medvirke til at sikre den bedst mulige erhvervsservice til virksomheder i kommunen.

Medlemskreds
Erhvervs- og Turistrådets medlemmer er kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Jammerbugt kommune, repræsentanter for de faglige organisationer og medlemmer af Erhvervsforeningen Jammerbugt

Erhvervs- og Vækststrategien
Erhvervs- og Turistrådet arbejder for og bidrager til at sætte retningen for vækst og udvikling blandt erhvervslivet i Jammerbugten. Det sker bl.a. igennem Erhvervs-, og Vækststrategien for 2024-2027.

Erhvervsudviklingen i vækst og arbejdspladser i det lokale erhvervsliv er nøglen til at fastholde og udvikle Jammerbugt Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde. Erhvervs- og vækststrategien sætter retningen for erhverv- og vækstindsatsen i perioden 2024-2027, hvor vi har en ambition om at sikre de bedst mulige vilkår for at skabe, drive og udvikle virksomhed i Jammerbugt Kommune.

Hent Erhvervs- og Vækststrategien 2024-2027 i pdf her

Medlemmer af Erhvervs- og Turistrådet

Erhvervs- og Turistrådet i Jammerbugt Kommune er bredt sammensat og afspejler det gode samarbejde mellem erhvervslivet, organisationerne og kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Turistrådet består af:

 

 • Brian Bertelsen, Mama´s LIFE- formand
 • Calle Østergaard, Dam Things Holding ApS
 • Anette Frederiksen, BDO Statsaut. Revisionsaktieselskab
 • Mogens Christensen, Granly Tømrer og Snedkerforretning A/S
 • Palle L. Nielsen, FriFugl Aps
 • Preben Lausten, LBS Staal A/S
 • Michael Krogsgaard, Jørn Krogsgaard A/S
 • Karsten Jepsen, Camping i Blokhus
 • Kristian Skjødt, Feriecenter Slettestrand
 • Henning Broeng Jensen, Jensen Grafisk
 • Søren Beer Møller, RSM Fjerritslev Statsaut. Revisionspartnerselskab
 • Keld Bendixen, Interform Collection (suppleant)

Udpeget af faglige organisationer

 • Bettina Brøndum Andersen (udpeget af LO)
 • Jesper Falkenberg Clausen (udpeget af FH / Dansk Metal)

Udpeget fra uddannelsesinstitutioner

 • Vakant, Aalborg Universitet

Udpeget af Kommunalbestyrelsen

 • Borgmester Mogens Chr. Gade, næstformand
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Diane Aarestrup
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Christian Hem

Derudover deltager fra Jammerbugt Kommune

 • Kommunaldirektør Holger Spangsberg
 • Erhvervs- og Turistchef, Mette Greisen Damsgaard
 • Direktør i Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen Hanne Madsen.
 • Direktør i Vækst og Udviklingsforvaltningen Peter Laursen