You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Liv i by, skole og lokalsamfund

Jammerbugt Kommune ønsker at sætte fokus på koblingen mellem udvikling af kommunens lokalområder og skoleudviklingen.

Under sloganet ”Hellere udvikle end afvikle” ønsker vi en stærkere koordinering mellem de mange initiativer, der bliver taget i landdistrikterne, så skoler og lokalområder begge får gavn af tiltagene.

Skolen kan kun eksistere, hvis det er attraktivt at bo i byen, og en attraktiv by er afhængig af et godt foreningsliv, et spændende bybillede, attraktive byggegrunde og en velfungerende skole med et fagligt højt niveau.

Jammerbugt Kommune vil derfor sikre, at landdistrikts- og skoleudvikling bliver koordineret og tænkt ind i en sammenhæng.

Styregruppen for Liv i by, skole og lokalsamfund

 • Borgmester, Mogens Gade (V)
 • Formand for Beskæftigelsesudvalget, Diane Aarestrup (A)
 • Formand for Børne- og Familieudvalget, Susanne Møller Jensen (A)
 • Næstformand for Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm (V)
 • Formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen (V)
 • Næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Kiki Bach (A)
 • Kommunaldirektør, Holger Spangsberg
 • Direktør for Børne- og Familieforvaltningen, Diana Lübbert Pedersen
 • Direktør for Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Peter Albeck Laursen
 • Chef for Kultur, Fritid og Landdistrikt, Søren Ørgaard
 • Chef for Erhverv og Turisme, Anna Oosterhof
 • Chef for Plan og Miljø, Gitte Clausen

Kontakt

Henvendelser kan sendes til livibyogskole@jammerbugt.dk, som bliver administreret af landdistriktskontorets konsulenter.