You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Frikommuneforsøg II

Jammerbugt Kommune har i 2016-2020 sammen med de øvrige kommuner i Nordjylland deltaget i Frikommuneforsøg II på beskæftigelsesområdet, som er iværksat af Social- og Indenrigsministeriet.

Regler og proceskrav fylder i den kommunale beskæftigelsesindsats. Kommunerne synes, at der kan skabes en mere fleksibel og meningsgivende indsats – til gavn for borgere og medarbejdere og uden, at det går ud over resultater eller kvaliteten af indsatsen.

Med det afsæt besluttede de 11 nordjyske kommuner sig for at deltage i Social- og Indenrigsministeriets Frikommuneforsøg II i perioden 2016-2020 under temaet ”En mere fleksibel beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet”.

Gennem de 4 år har de nordjyske kommuner deltaget i 17 aktive forsøg, der på forskellig vis har givet brugbare erfaringer med at arbejde med færre proceskrav og mere mening.

I evalueringsrapporten præsenteres de overordnede erfaringer og anbefalinger fra de mange forsøg, der har afprøvet nye indsatser og arbejdet med færre proceskrav.