You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Coronapas

Fra fredag 12. november kl. 6 er Coronapas genindført flere steder. Det sker for at begrænse smittespredning og bryde smittekæder. Se her hvor du skal have Coronapasset klar.

Her skal du bruge Coronapas

Få overblik over hvor du skal bruge Coronapas her.

Krav om Coronapas på plejehjem, sociale tilbud, aktivitetscentre mv. i Jammerbugt Kommune

Når du besøger sociale tilbud og plejehjem i Jammerbugt kommune, skal du have gyldigt Coronapas og fremvise dette, hvis personalet forlanger det på stedet.

Der er dog undtagelser til kravet om Coronapas. Du skal ikke vise Coronapas, hvis du:

  • Er under 15 år
  • Er nær pårørende - som er:
    • ægtefæller, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn.
    • Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven anses også efter omstændighederne som nære pårørende, særligt hvis der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn
  • Værger og lignende
  • Personer, som er undtaget for test – disse skal fremvist dokumentation fra Borgerservice

Hvis du kan få adgang til hjemmet ad anden vej end gennem fællesarealerne, f.eks. gennem terrassedøren, så gælder kravet ikke i borgers eget hjem.

Tjek af coronapas

Coronapas vises fysisk eller elektronisk eller dokument om fritagelse for test.

Personale kan forlange ID for at sikre overensstemmelse mellem navn på Coronapas og den besøgende. Hvis ikke der kan fremvises Coronapas, kan den besøgende bortvises.