You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Skovsgård

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Skovsgård.

Om Skovsgård

Skovsgård er en rigtig hyggelig familieby. Og vi har de bedste forudsætninger for at tage os af dig og din familie. Vi er nemlig stolte af at have vores helt egen folkeskole, SFO og børnehave i byen – og en boldklub kun få minutters gang herfra. Du behøver derfor ikke ræse hjem fra arbejde for at køre ungerne til fritidsaktiviteter. Og skal indkøbsposerne fyldes, så behøver du ikke starte bilen. Skovsgård-området har deres helt egen og meget velfungerende Dagli' Brugsen. Vi har med andre ord alt, du og din familie i dagligdagen behøver – alt sammen pakket ind i en charmerende og uformel atmosfære.

Skovsgård er et eksempel på en tidligere stationsby, der har opretholdt den dynamik og aktivitet, som jernbanen medførte.

Skovsgård er kendt for et særdeles mangfoldigt fritids- og foreningsliv. Vælg mellem mere end 30 fritidsaktiviteter - fra yoga til fodboldfitness. Skovsgaard er derudover kendt for en række socialøkonomiske virksomheder, der skaber nye veje for social inklusion og landdistriktsudvikling.

Vores vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting. Vores lokalsamfund, Skovsgård og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

  • At vores skole og dagtilbud er fyldt med børn samt at de består og udvikles.
  • At vi er attraktive for børnefamilier.
  • At vi bevarer og udvikler det gode forenings/kultur liv.
  • Mere formidling af hvad der sker i byen og hvad vi har at tilbyde hvor også byens børn og unge bliver involveret.

Vores organisering

Jenny Holm Hviid er byens landdistriktsrådsrepræsentant.

Arbejdet med "Liv i by og skole" er forankret i en tværgående styregruppe bestående af repræsentanter fra Skovsgård Borgerforening, Attrup Borgerforening, Skovsgård Boldklub, Skovsgård Hotel, KFUM-spejderne Skovsgård, Skovsgård/Brovst KFUM, Rideklubben, kirken og skolen.

Styregruppen mødes cirka hver 2.-3. måned. Udover styregruppen er der nedsat en række selvstyrende arbejdsgrupper. Der er repræsentanter fra styregruppen i alle arbejdsgrupper, hvilket bidrager til tværgående udvikling og koordinering.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Lokale projekter/videreførte projekter/aktiviteter fra tidligere:

Projekt om biodiversitet på Markedspladsen 23

Formålet er at skabe et område, hvor naturen har frit spil. Det drejer sig om at give insekterne en chance og omskabe arealet fra ”sump” til sø, shelterplads og kolonihave for børn. Der er tale om et igangværende projekt. Nuværende finansiering som udgør 60.000 kr. fra fire forskellige fonde, forventes brugt ved udgangen af 2021. Involverede partnere er børnehaven og vuggestuen samt 1. klasse på Skovsgård Skolen samt FUV Nordvest. Diverse tilladelser er indhentet.  Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Pernille Borup Mortensen, Heidi Femhøj, Tina Hansen.

Projekt om anlæggelse af sansehave Aarupvej 24

Liv i by og skole forespørger kommunen om de kan købe grunden. Tanken er at anlægge en sansehave med gyngesofaer og duftende grønne planter, buske og træer, plaskende vand og vindspil. Tovholder Pernille Borup. Arbejdsgruppe: Heidi Femhøj og Tina Hansen og Pernille Borup. Gerne flere med!

Projekt om anlæggelse af skovhave i hundeskoven

Som erstatning for den ikke benyttede hundeskov ønsker Pernille Borup og Skovsgård Børnehave og FGU Nordvest at anlægge en skovhave. Kommunen ejer grunden. Skovsgård Borgerforening har brugsret til grunden. Skovsgård Borgerforening er indforstået med at der anlægges en skovhave og at anlæggelse og vedligehold påhviler initiativgruppen. I samarbejde med skovhaven.dk. Fundraising er påbegyndt.

Skaterbane på skolen

Projektet går ud på at opføre en skaterbanen ved skolen ved den gamle tandlægebygning. Formålet er at lave et aktivt sted for byens børn og gøre området brugbart i forhold til nu. Der indkaldes til opstartsmøde efter sommerferien senest 15. august. Forventes senest afsluttet 1. juni 2024. ”Slag på tasken” økonomi: 1,5 million. Tilladelse, love og regler skal afklares. Tovholder: Niels Sedaka, øvrige deltager Jenny, Heidi Femhøj, Tina Hansen, Flemming Beck, Kim Pedersen, Per Westergård, Leo Westergård. Andre involverede parter er: diverse fonde, skolebestyrelsen, kommunen og foreninger.

Landsbyhjørnet

Formidling af lokalhistorie – gerne på væggene med udgangspunkt i Bodil Jensens scrapbøger og Connie Knudsens scrapbog-bøger om Skovspil, formidling af C-hold, mød din kommune (sund/borgerservice). Mulige andre idéer: strikkeklub, kortklub, herreklub, stavgang. Formålet er socialt sammenhold og hjælpe hinanden, historieformidling, IT-hjælp ved IT-værkstedet. Sted: Skovsgård Hotel efter ombygning – evt. Bjælkebo indtil hotellet er færdigt. Økonomi: landdistriktsmidler, fonde søges – evt. Liv i by og skole. Eventuelt kan §118 midler søges til drift. Tovholder Søs Pedersen, Jørn Otto Pedersen, Gurli Mose Pedersen, Ida Larsen og Mogens Gade. Andre involverede partere kan være C-hold, hotellet, Frivillighuset Pandrup.

Fast badebro ved Attrup Havn

Der ønskes en fastforankret badebro og den betragtes som en kommunal opgave der ønskes indregnet i Jammerbugt Kommunes visionplan for Attrup Havn 2021. Samtidig ønskes også alt tang fjernet fra vestsiden af havnen, ”sup-boardes” mv. der. Tovholder Karin Christoffersen. Anden deltager Anne-Marie Steffensen.

Formidling af kulturmiljøer og natur

Formålet er at øge kendskabet til forskellige kulturminder – i første omgang – i Attrup og omegn ved opsætning af informationstavler/informationspæle med QR-koder, der skal fortælle om fauna, helleristninger, jettestuen, Alsbjerg Bakker og landsbyens Attrups historie. Arbejdsgruppen består af: Else Winther Bæk, Birthe Stampe, Karin Christoffersen, Pernille Borup Mortensen og Per Iversen. Andre involverede partner kan være den lokalhistoriske sognegruppe, Svend Møller Nielsen og Vækst Jammerbugt og evt. skolen.

Renovering af legeplads og grønt område - Ny Skovsgård

Vores lokale kontaktperson

Skovsgårds repræsentant i Landdistriktsrådet:

Jenny Holm Hviid

jennyhviid@gmail.com

4129 8336

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "Én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen

4191 2454

lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski

4191 2897

akv@jammerbugt.dk