You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Få hjælp af landsbypedellerne i Jammerbugt Kommune

Har din forening eller landsby brug for ekstra hænder til at renovere og forskønne jeres landsby? Så søg om hjælp hos landsbypedellerne i Jammerbugt Kommune.

Hvad er en landsbypedel?

En landsbypedel eller landsbypedelteam skal hjælpe med at give et serviceløft til lokalområdet. Et serviceløft kan gælde i forhold til bygninger eller udendørs fællesarealer, sociale opgaver eller administrative opgaver. Det skal være opgaver, der gavner lokalsamfundet. Det må derfor ikke være opgaver, som tilgodeser enkeltpersoner.

Landsbypedellen må ikke udføre opgaver, der kræver en uddannet eller godkendt håndværker.

Landsbypedellen må ikke udføre arbejde, som tidligere er betalt til en privat for at få udført. F.eks. hvis I tidligere år har betalt en maler for at male eksempelvis et forsamlingshus, kan dette arbejde ikke overtages af pedellen. Men har opgaven tidligere været udført af frivillige, må landsbypedellen gerne tage opgaven.

Hvad kan vi få hjælp til?

I kan søge om hjælp til at få løst praktiske opgaver, som eksempelvis:

 • Malerarbejde af forsamlingshuse, klubhuse, legepladser mm.
 • Reparation af forskellige mindre trækonstruktioner
 • Malerarbejde på vores værksted
 • Hjælp til at ordne grønne områder
 • Serviceløft til klubhuse og fællesarealer
 • Juleudsmykning
 • Mindre brolæggeropgaver
 • Diverse sociale eller administrative opgaver

Fælles for opgaverne som kan løses af landsbypedellerne, er:

 • De skal være sikkerhedsgodkendte.
 • Landsbypedellerne må ikke erstatte ordinært arbejde eller tage arbejdsopgaver, som er konkurrenceforvridende.

Vær opmærksom på

 • Materiale til opgaverne betales af lokalområdet eller foreningen.
 • I kan ikke forvente, at den person, der udfører opgaven nødvendigvis har bestemte kvalifikationer.
 • I kan ikke forvente opgaven løst til et bestemt tidspunkt eller inden for snævre tidsrammer.
 • Skal der anvendes særligt værktøj til opgaven, skal foreningen selv sørge for at have dette til rådighed.

Sådan søger du

Send en mail til landsbypedel@jammerbugt.dk indeholdende:

 • Beskrivelse af arbejdsopgaver
 • Tid og sted for arbejdet
 • Kontaktperson med tilhørende telefonnummer

Så kontakter vi jer for at gennemgå den opgave, I ønsker udført.

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt Vej & Parkchef 

Flemming Kjeldgaard Larsen

Sigsgaardsvej 14, 9490 Pandrup

Mail: fkl@jammerbugt.dk

Tlf.: 7257 8941