You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

§ 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde

Foreninger, organisationer eller grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde kan søge om støtte til deres aktiviteter. Der er ansøgningsfrist hvert år 15. oktober.

Find ansøgningsskemaet her.

Husk at gemme skemaet på din computer inden du udfylder det. 

Ansøgningsskemaet kan også printes ud og sendes med post.

Ansøgningsskema skal sendes til

Jammerbugt Kommune
Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen
Borgevænget 12
9460 Brovst

eller pr. mail til frsa@jammerbugt.dk

Ansøgning om §18 midler, skal tydeligt fremgå enten af kuvert eller emnefelt på mailen.

Der er ansøgningsfrist hvert år den 15. oktober.

Ansøgning

For at komme i betragtning til tilskud skal en forening, organisation, gruppe eller lignende udfærdige en ansøgning (se ovenstående ansøgningsskema), hvor der skal redegøres for den aktivitet, der søges midler til og oplyse hvilken målgruppe og hvor mange personer, aktiviteten retter sig mod.

Du kan altid få vejledning og hjælp til at søge midler til din forenings arbejde - også andre steder end ved § 18, f.eks. fonde og lignende. Kontakt Frivillighuset for tidsbestilling på tlf. 7257 9030 mandag til torsdag kl. 9.30–12.00.

Ansøgningsfrist

Hvert år den 15. oktober.

Svar på ansøgningen

Udsendes ultimo december måned og evt. tilskud udbetales ultimo januar måned året efter ansøgningsfristens udløb.

Råd og vejledning

Du kan i nogle tilfælde få hjælp til udfærdigelse af ansøgningen ved at kontakte Frivillighuset. Frivillighuset i Jammerbugt tilbyder blandt andet råd og vejledning i forhold til at søge § 18 tilskud og i forhold til fundraising i øvrigt på det frivillige sociale område. 
Læs mere på Frivillighusets hjemmeside.

CVR-nummer og NemKonto

Frivillige foreninger er ikke forpligtet til at have et CVR-nummer, og de har heller ikke som udgangspunkt nogen afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Hvis foreningen modtager tilskud eller vil søge tilskud fra kommunen eller en anden offentlig myndighed, skal den have CVR-nummer og en Nemkonto.

CVR-nummer benyttes til udbetaling af evt. kommunale tilskud. Har din forening endnu ikke et CVR nummer, kan det oprettes på www.indberet.virk.dk, hvor du kan registrere den frivillige forening. Du kan læse mere om start af frivillig forening inde på samme side.

Bemærk: En frivillig forenings CVR-nummer skal fornys hvert 3. år. Jeres forening får automatisk en mail, når det er tid til at forny CVR-nummeret. Derfor er det vigtigt, at foreningens mailadresse er korrekt.

Tilskud til frivilligt socialt arbejde kan kun anvises, hvis ansøger (foreningen, organisationen eller gruppen) har oprettet en NemKonto til CVR nummeret. 

Regnskab

Senest 31. marts skal der indsendes regnskab for anvendelse af § 18 tilskud bevilget det foregående år. Eventuelle ikke anvendte tilskud skal tilbagebetales til § 18. Se vejledning om indsendelse af regnskab her. Brug evt. skabelonen som du finder her.

Tildelingskriterier

Læs om tildelingskriterierne for §18 midler her.