You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Tag socialt ansvar

Som virksomhed kan I gøre en forskel ved at tage socialt ansvar. Læs mere om de muligheder der er.

Løntimer og småjobs til udsatte ledige

Som arbejdsgiver kan du hjælpe en borger ind på arbejdsmarkedet ved at ansætte vedkommende i et begrænset antal timer til en given opgave.

Socialt frikort

Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen.

Socialøkonomiske virksomheder i Jammerbugt kommune

Som virksomhed kan du tage et socialt ansvar ved at samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed.

Værdijob - Erhvervsnetværk

Alle mennesker har værdi – derfor kalder vi det 'Værdijob'. Formålet er at hjælpe udsatte personer på vej til et lønnet arbejde.