You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Værdijob - Erhvervsnetværk

Alle mennesker har værdi – derfor kalder vi det 'Værdijob'. Formålet er at hjælpe udsatte personer på vej til et lønnet arbejde.

Mød netværkets virksomheder

De virksomheder der har valgt at tage et socialt ansvar, er lige så forskellige, som virksomheder kan være. Mød dem her.

Om Værdijob

Alle mennesker har værdi - derfor kalder vi det 'Værdijob'. Formålet er at hjælpe udsatte borgere på vej til et lønnet arbejde.

Sådan bliver du medlem

Din virksomhed kan yde et vigtigt bidrag i at få en udsat ledig til at finde sin plads på arbejdsmarkedet - Du og din virksomhed kan gøre en vigtig forskel!

Værdijob Erhvervsnetværk

Socialt ansvar – det er noget, vi tager sammen! Værdijob Erhvervsnetværk samler socialt ansvarlige virksomheder i Jammerbugt Kommune i en fælles indsats for at få udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet.