You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Sundhed og forebyggelse

Her kan du læse om sundhedstilbud, tandplejen, sundhedsplejen, handicapafdelingen, psykiatrien, læge og sundhedskort.

Forebyggelse og Mental Sundhed

Kommunen kan hjælpe dig til at leve sundere, så du kan forebygge sygdomme, eller til at få den bedst mulige livskvalitet, hvis du allerede er syg.

Handicapafdelingen

Velkommen til Handicapafdelingen i Jammerbugt Kommune. Læs om botilbud, bofællesskaber, samværs- og aktivitetscenter og myndighedsafdelingen.

Læge og sygesikring

Læs om lægevalg, lægevagt, sundhedskort, sygesikringsgrupper og det blå sygesikringskort.

Psykiatrien

Velkommen til Socialpsykiatrien i Jammerbugt Kommune. Læs om værestederne, bostøtten og støtte- og kontaktteamet.

Rusmiddelcenter Jammerbugt

Rusmiddelcenter Jammerbugt er et tilbud, hvor du og dine pårørende, der har udfordringer med alkohol eller andre rusmidler.

Sundhedskort

Det gule sundhedskort er din dokumentation for, at du har ret til sundhedsydelser i Danmark.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et gratis tilbud til alle familier i Jammerbugt kommune. Sundhedsplejerskerne er delt op i småbørnssundhedsplejen og skolesundhedsplejen.

Sundhedstilbud

Sundhedstilbud til børn under 18, tilbud til voksne og information om stress.

Tandplejen

Tandplejen tilbyder vederlagsfri tandpleje for alle borgere i alderen 0-18 år samt akut hjælp, specialtandpleje og omsorgstandpleje.