You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Voksenuddannelse

Almen voksenuddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse, specialundervisning til voksne, VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte.

Sidens indhold

Med en almen voksenuddannelse kan du forbedre dine færdigheder og karakterer på 9. og 10. klasses niveau.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Almen voksenuddannelse

AMU-uddannelserne er korte uddannelser, der bl.a. kan bruges til videreuddannelse for faglærte.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få særlig undervisning og rådgivning. Det er kommunen, der står for tilbuddet.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Specialundervisning for voksne

Du kan få undervisning for ordblinde, hvis du lider af ordblindhed, og hvis din undervisningspligt er ophørt.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Undervisning for voksne med ordblindhed

Du kan søge statens voksenuddannelsesstøtte – SVU, hvis du ønsker at efter- eller videreuddanne dig.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)