You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Uddannelse i udlandet

Vil du læse i udlandet? Læs om erhvervsuddannelser, SU og videregående uddannelser i udlandet.

Sidens indhold

Hvis du går på en erhvervsskole, kan du komme i praktik i udlandet og få økonomisk støtte til opholdet.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Erhvervsuddannelser i udlandet

Du kan søge om at få din SU med til udlandet.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

SU i udlandet

Du kan tage hele eller dele af din uddannelse i udlandet - og i mange tilfælde kan du tage din SU med.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Videregående uddannelser i udlandet