You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Folkeskolen

Læs bl.a. om folkeskolens rammer, SFO, friskoler, efterskoler og skole-hjem-samarbejde.

Folkeskoler i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har 12 folkeskoler fordelt over hele kommunen. Undervisningsdelen omfatter både almenundervisning og specialundervisning. Se oversigten over folkeskoler i kommunen.

Rammer for folkeskolen

Rammerne for folkeskolen er fastlagt i Folkeskoleloven. Læs bl.a. om folkeskolens formål, skolebestyrelsen, fravær, bedømmelse og evaluering samt om politikker og strategier for undervisning og fritid i Jammerbugt Kommune.

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningerne hører under folkeskolen og er knyttet til de enkelte folkeskoler. Du kan søge om optagelse af dit barn i SFO og læse om bl.a. friplads og søskenderabat.

Skole-hjem-samarbejde

Formålet med skole-hjem-samarbejdet er at inddrage forældrene i børnenes skolegang.

Specialundervisning

Formålet med specialundervisning er at give børn med særlige behov mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn. Tilbuddene om specialundervisning gælder både i folkeskolen og på frie grundskoler.

Dansk som andetsprog

Du kan læse om dansk som andetsprog hos Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR).

Oplysningspligt ved hurtigtest

Læs nærmere om, hvordan persondata behandles i forbindelse med hurtigtest på folkeskolerne i Jammerbugt Kommune.

Øvrige skoletilbud i Jammerbugt Kommune

Privatskoler, lilleskoler og friskoler er "frie grundskoler". Jammerbugt Ungdomsskole tilbyder fritidsmuligheder. Efterskoler i Jammerbugt kommune.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning tilbydes til børn fra EU og EØS-lande i 0. – 9. klasse, hvis en af elevens forældre er bosat i Danmark og statsborger i et EU eller EØS-land eller, at færøsk eller grønlandsk er talesprog i hjemmet.