You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Dagtilbud på Ressourcecenter Jammerbugt

Dagtilbuddet hjælper dig med at afklare dine muligheder for at komme i job eller uddannelse. Dagtilbuddet er også for dig, der er førtidspensionist, som har brug for et indholdsrigt og socialt tilbud i hverdagen.

Sidens indhold

Dagtilbud

Ressourcecenter Jammerbugt er et tilbud til dig, der har en diagnose indenfor autisme, samt er ung eller voksen, fra 16 år og opefter.

Du kan gennem din rådgiver tilknyttes dagtilbuddet, hvis du ikke er i arbejde eller uddannelse, hvis du har førtidspension, eller hvis du har behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Dagtilbuddet rummer mange forskellige fag, som du i hverdagen kan deltage i. Det foregår på mindre hold, hvor du har tæt kontakt til personalet.

Dagtilbuddet er også et sted, hvor der er plads til forskellighed, til at turde at være sig selv sammen med andre. Der er stort fokus på personlig og social udvikling, som både foregår i modulerne, men i særdeleshed også i pauserne.

En fra personalet vil være din vejleder, som hver uge holder samtale med dig, for at sikre din trivsel og udvikling i tilbuddet. Din vejleder sørger også for at holde kontakt og opfølgning med din rådgiver, som tildeler dig tilbuddet. 

På Ressourcecenter Jammerbugt arbejder vi sammen med dig, så du kan udvikle dig mest muligt inden for:

  • arbejdsafklaring - arbejdstrænende aktiviteter, samt muligheden for praktik ude i virksomheder.
  • uddannelsesafklaring - generelle færdigheder og muligheder inden for undervisning og uddannelse.
  • personlig og social udvikling.
  • bo-træning.

Vi hjælper dig med at afklare dine styrker og kompetencer, så du kan blive mest muligt selvforsørgende. I samarbejdet med dig, ud fra mål fra din rådgiver, afdækker vi om du har særlige støttebehov for at kunne komme i arbejde eller uddannelse.

Tilbuddet bliver tilrettelagt ud fra dit behov med fokus på din motivation, dine interesser og evner. Alt sammen for at du har de bedste betingelser, for at kunne udvikle dig mest muligt og blive så selvstændig som muligt.

Tilbudstyper

Hvordan kan jeg blive tilknyttet?

Hvis du har en diagnose indenfor autisme og tænker, at dagtilbuddet er noget for dig, så skal du kontakte din rådgiver, som vil vurdere, om de kan tilbyde dig et dagtilbud på Ressourcecenter Jammerbugt.

Du kan også kontakte Ressourcecenter Jammerbugt for mere information om tilbuddet. Se længere nede på siden under Kontakt.

Adresse

Ressourcecenter Jammerbugt
Skolegade 3, Halvrimmen
9460 Brovst

Du finder Ressourcecenter Jammerbugt i Halvrimmen ved Brovst i byens gamle skole.

Området byder på naturskønne omgivelser - så der åbnes op for at bruge den omkringliggende natur og nærliggende skovområde.

Ressourcecenter Jammerbugt er let tilgængeligt med offentlig transport med busrute nr. 70 til det nærliggende busstoppested.

Åbningstider

Der er åbent for borgere i dagtilbuddet i følgende tidsrum.

Mandag kl. 8.00-14.00

Tirsdag  kl. 8.00-14.00

Onsdag  kl. 8.00-12.30

Torsdag kl. 8.00-14.00

Fredag   kl. 8.00-12.00

Ferieplan 2023

Tilbuddet er lukket for borgerne følgende dage:

Vinterferie: Mandag d. 20/2 til fredag d. 24/2

Påskeferie: Mandag d. 3/4 til mandag d. 10/4

St. Bededag: Fredag d. 5/5

Kr. Himmelfartsferie: Torsdag d. 18/5 og fredag d. 19/5

2. Pinsedag: Mandag d. 29/5

Sommerferie: Mandag d. 10/7 til onsdag d. 2/8
Sidste dag inden sommerferien er fredag d. 7/7 og opstart igen torsdag d. 3/8.

Efterårsferie: Mandag d. 16/10 til fredag d. 20/10

Juleferie: Torsdag d. 21/12 til mandag d. 1/1
Sidste dag inden jul er onsdag d. 20/12-22 og opstart igen tirsdag d. 2/1-2023.

Pris

Prisen for en fuldtidsplads er kr. 11.000,- kr. om måneden.

Det er også muligt at blive tilknyttet i et 80%-tilbud, 60%-tilbud, 40%-tilbud og 20%-tilbud, alt efter hvor mange hverdage der skemalægges i dagtilbuddet.

Beskrivelser af fag

Klub

På Ressourcecenter Jammerbugt har du mulighed for at deltage i Klub.

Klubben finder sted på torsdage fra kl. 14 – kl. 17.00 fordelt på 2 halvsæsoner - henholdsvis forår og efterår. I hver sæson planlægges der aktiviteter på 8 klubdage i alt.

Formålet med deltagelse i klubben er at styrke dine sociale kompetencer og være sammen med andre borgere og medarbejdere i trygge og hyggelige rammer. Der er valgfrihed i forhold til deltagelse, og du vælger selv, hvilke klubdage du ønsker at deltage i. Du har samtidig indflydelse på, hvilke klubaktiviteter der skal indgå i klubprogrammet.

Inden klubben starter, udarbejdes et klubprogram for den pågældende sæson, som gennemgås med din vejleder. Til hver klubgang serveres en lettere forplejning inden klubaktiviteterne.

Eksempler på aktiviteter i klubben:

· Filmeftermiddage

· Bingo

· Udendørs aktiviteter som f.eks. bål og idrætsaktiviteter

· Temaaktiviteter som f.eks. jul, påske og halloween

· Kreative eftermiddage

· Natur- og kultur ekskursioner

Det er gratis at deltage i klubben for alle borgere, der er visiteret, men der må ikke være ekstra udgifter til transport.

Kontakt

Teamleder tværfagligt team • Myndighed Sundhed-Handicap
Jakob Tymm-Andersen
41 91 21 18

Personale i dagtilbuddet

Herunder er kontaktoplysninger på personalet i dagtilbuddet. 


John Hall
Fagkoordinator
41 91 25 23                            

Mille Dahl
Praktikansvarlig
41 91 25 24


Lars Vejrum

41 91 25 20

Peter Pedersen
41 91 19 76


Søren Roesdahl

41 91 17 94


Trine Pedersen

41 91 25 35